FFFS 2011:43

Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2004:3) om utländska förvaltningsbolags och fondföretags verksamhet i Sverige

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2004:3) om utländska förvaltningsbolags och fondföretags

verksamhet i Sverige;

beslutade den 28 juni 2011.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 14 § 2 förordningen (2004:75) om

investeringsfonder att Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2004:3) om utländ-

ska förvaltningsbolags och fondföretags verksamhet i Sverige ska upphöra att

gälla.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2011.

MARTIN ANDERSSON

Sebastian

Åberg

FFFS 2011:43

Utkom från trycket

den 6 juli 2011