FFFS 2011:48

Finansinspektionens föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter om eurokurs på

försäkringsområdet;

beslutade den 9 november 2011.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 7 kap. 2 och 5 §§

försäkringsrörelseförordningen (2011:257).

1 § En euro ska motsvara 9,02 svenska kronor1 vid tillämpning av

a) försäkringsrörelselagen (2010:2043),

b) försäkringsrörelselagen (1982:713) som tillämpas av understödsföreningar enligt

lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043),

c) lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts

verksamhet i Sverige, eller

d) Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd som har beslutats med stöd av

försäkringsrörelseförordningen (2011:257).

2 § Den angivna eurokursen tillämpas vid beräkningar som görs från och med den

31 december 2011.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 december 2011, då Finansinspektionens

föreskrifter (FFFS 2011:17) om eurokurs på försäkringsområdet ska upphöra att

gälla.

MARTIN ANDERSSON

Anna

Wigren

1 Enligt Riksbanken motsvarades en euro av 9,0241 svenska kronor den sista vardagen i

oktober månad.

FFFS 2011:48

Utkom från trycket

den 16 november 2011