FFFS 2012:4

Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:7) om emittenters skyldighet att lämna årlig information

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2007:7) om emittenters skyldighet att lämna årlig

information;

beslutade den 15 juni 2012.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4 § 16 förordningen (2007:375) om

handel med finansiella instrument att Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2007:7) om emittenters skyldighet att lämna årlig information ska upphöra att

gälla.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2012.

MARTIN ANDERSSON

Matilda

Sixtensson

FFFS 2012:4

Utkom från trycket

den 21 juni 2012