FFFS 2013:4

Genom dessa råd upphävs Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1996:16) om ansökan om att få auktorisation som börs eller marknadsplats eller tillstånd att bedriva clearingverksamhet enligt lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet från och med den 1 juni 2013.

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Allmänna råd om upphävande av Finansinspektionens

allmänna råd (FFFS 1996:16) om ansökan om att få

auktorisation som börs eller marknadsplats eller tillstånd att

bedriva clearingverksamhet enligt lagen ( 1992:543 ) om börs-

och clearingverksamhet;

beslutade den 15 april 2013.

Genom dessa råd upphävs Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1996:16) om

ansökan om att få auktorisation som börs eller marknadsplats eller tillstånd att

bedriva clearingverksamhet enligt lagen (1992:543) om börs- och clearingverk-

samhet från och med den 1 juni 2013.

MARTIN ANDERSSON

Elisabeth

Helmenius

FFFS 2013:4

Utkom från trycket

den 19 april 2013