FFFS 2017:10

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet

och insättningssystem;

beslutade den 26 juni 2017.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 kap. 2 § 5 förordningen (2004:329)

om bank- och finansieringsr

örelse

att 3 kap. 6 § Finansinspektionens föreskrifter

och allmänna råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet och

insättningssystem ska ha följande lydelse.

3 kap.

6 § Bestämmelser om uppdragsavtal finns i artiklarna 30–32 i den delegerade för-

ordningen till Mifid 2 och 10 kap. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 3 januari 2018.

ERIK THEDÉEN

Claudia

Bäckström

FFFS 2017:10

Utkom från trycket

den 30 juni 2017