FFFS 2017:20

Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2012:6) om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2012:6) om krav på likviditetstäckningsgrad och

rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden;

beslutade den 13 november 2017.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 kap. 2 § 5 och 15 förordningen

(2004:329) om bank- och finansieringsrörelse, 16 § 1 och 6 förordningen

(2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar samt 6 kap. 1 § 9 och 65

förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden att Finansinspektionens

föreskrifter (FFFS 2012:6) om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av

likvida tillgångar och kassaflöden ska upphöra att gälla den 1 januari 2018.

ERIK THEDÉEN

Kajsa Larsberger Holting

FFFS 2017:20

Utkom från trycket

den 17 november 2017