FFFS 2019:27

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:22) om eurokurs på försäkringsområdet

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2015:22) om eurokurs på försäkringsområdet;

beslutade den 10 december 2019.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 kap. 4 § andra stycket förordningen

(2019:809) om tjänstepensionsföretag att 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2015:22) om eurokurs på försäkringsområdet ska ha följande lydelse.

1 § Dessa föreskrifter gäller vid tillämpning av

a) försäkringsrörelselagen (1982:713) som tillämpas av understödsföreningar enligt

lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043),

b) lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts

verksamhet i Sverige,

c) försäkringsrörelselagen (2010:2043),

d) lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,

e) Finansinspektionens föreskrifter som har meddelats med stöd av försäkrings-

rörelseförordningen (2011:257), eller

f) Finansinspektionens föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen

(2019:809) om tjänstepensionsföretag.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020.

ERIK THEDÉEN

Leonard Weber Landgren

FFFS 2019:27

Utkom från trycket

den 17 december 2019