FFFS 2020:23

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:22) om eurokurs på försäkringsområdet

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2015:22) om eurokurs på försäkringsområdet;

beslutade den 13 oktober 2020.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 7 kap. 2 § andra stycket

försäkringsrörelseförordningen (2011:257) att rubriken till Finansinspektionens

föreskrifter (FFFS 2015:22) om eurokurs på försäkringsområdet och 1 § ska ha

följande lydelse.

Finansinspektionens föreskrifter

om eurokurs för understödsföreningar

1 § Dessa föreskrifter gäller vid tillämpning av försäkringsrörelselagen (1982:713)

som tillämpas av understödsföreningar enligt lagen (2010:2044) om införande av

försäkringsrörelselagen (2010:2043).

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2020.

ERIK THEDÉEN

Nanny Hiort

FFFS 2020:23

Utkom från trycket

den 19 oktober 2020