FFS 2016:4

Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Överbefälhavarens kungörelse (FFS 1982:39) med fastställande av bestämmelser förkryptobeteckning (Best Krybet), 1983 års upplaga

FÖRSVARETS

FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2016:4

Utkom från trycket

2016-11-29

Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Överbefälhavarens kungörelse

(FFS 1982:39) med fastställande av bestämmelser förkryptobeteckning (Best

Krybet), 1983 års upplaga;

beslutade den 25 november 2016.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. 33 § förordningen (2007:1266) att

Överbefälhavarens kungörelse (FFS 1982:39) med fastställande av bestämmelser för

kryptobeteckning (Best Krybet), 1983 års upplaga ska upphöra att gälla vid utgången

2016.

Micael Bydén

Carin Bratt