FFS 2016:5

Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:3) om spärrning, blockering och förstöring

FÖRSVARETS

FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2016:5

Utkom från trycket

2016-12-13

Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Försvarsmaktens föreskrif-

ter (FFS 1996:3) om spärrning, blockering och förstöring;

beslutade den 9 december 2016.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 18 och 20 §§ förordningen (1993:243)

om undanförsel och förstöring att Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:3) om

spärrning, blockering och förstöring ska upphöra att gälla vid utgången av 2016.

Micael Bydén

Carin Bratt