FFS 2017:1

Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1987:24) om Försvarsmaktens medverkan i räddningstjänst m m

FÖRSVARETS

FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2017:1

Utkom från trycket

2017-05-03

Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Överbefälhavarens föreskrifter

(FFS 1987:24) om Försvarsmaktens medverkan i räddningstjänst m m;

beslutade den 28 april.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 18 § förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd

till civil verksamhet att Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1987:24) om försvarsmaktens medver-

kan i räddningstjänst m m ska upphöra att gälla vid utgången av maj 2017.

Micael Bydén

Carin Bratt