FFS 2017:2

Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1994:32) om befordringsberedningar

FÖRSVARETS

FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2017:2

Utkom från trycket

2017-05-03

Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Försvarsmaktens föreskrifter

(FFS 1994:32) om befordringsberedningar;

beslutade den 28 april.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. 3 § förordningen (1996:927) med bestämmelser

för Försvarsmaktens personal att Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1994:32) om befordringsbe-

redningar ska upphöra att gälla vid utgången av maj 2017.

Micael Bydén

Carin Bratt