FFS 2018:6

Försvarsmaktens föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2018:3) med instruktion för överkommendanten och kommendanten i Stockholm

FÖRSVARETS

FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2018:6

Utkom från trycket

2018-11-26

Försvarsmaktens föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter

(FFS 2018:3) med instruktion för överkommendanten och kommendanten

i Stockholm;

beslutade den 23 november 2018.

Försvarsmakten föreskriver följande med stöd av 1 kap. 3 § och 9 kap. 1 §

förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal att

att 2 § ska ha följande lydelse,

Överkommendanten i Stockholm

2 § Överbefälhavaren utser överkommendanten i Stockholm.

Denna författning träder i kraft den 30 november 2018.

Micael Bydén

Carin Bratt