FFS 2023:10

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:1) om signalskyddstjänsten

FÖRSVARETS

FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2023:10

Utkom från trycket

2023-06-14

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:1) om

signalskyddstjänsten;

beslutade den 9 juni 2023.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 8 kap 7 § 1 säkerhetsskyddsförord-

ningen (2021:955) och 33 § i förordningen (2007:1266) med instruktion för

Försvarsmakten att 6 kap. 1 § i Försvarsmaktens föreskrifter (2021:1) om sig-

nalskyddstjänsten ska ha följande lydelse.

6 kap.

1 §1 Försvarsmakten får medge undantag från föreskrifterna i denna författning.

_________

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2023.

Micael Bydén

Carin Bratt

1

Ändringen innebär att andra stycket tas bort.