FFS 2023:3

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2002:7) om

A a.

FR FÖRSVARETS

VW FÖRSVARSMAKTEN FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2023:3

Utkom från trycket

2023-02-09

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2002:7) om

Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet;

beslutade den 3 mars 2023.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 18 $ förordningen (2002:375) om

Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet att 4 och 53 $$ Försvarsmaktens fö-

reskrifter (FFS 2002:7) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet ska

upphöra att gälla vid utgången av februari 2023.

Micael Bydén

Carin Bratt