HSLF-FS 2015:25

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:12) om utredning av vårdskador

HSLF-FS

2015:25

Utkom från trycket

den 26 november 2015

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2015-11-33

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 2015:12) om utredning av vårdskador;

beslutade den 5 november 2015.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 5 § första stycket 1

och andra stycket patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) att

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:12) om

utredning av vårdskador ska utgå.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Lisa van Duin

HSLF-FS

2015:25

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2015