HSLF-FS 2016:65

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:36) om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring

HSLF-FS

2016:65

Utkom från trycket

den 22 juni 2016

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-6-33

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:36)

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiserings-

tjänstgöring;

beslutade den 14 juni 2016.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 5 § andra stycket förs-

ta meningen patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) att 6 kap. 3 §

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om

läkarnas specialiseringstjänstgöring i stället för lydelsen enligt Soci-

alstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:36) om ändring i den författ-

ningen ska ha följande lydelse.

6 kap.

3 §För specialistläkare som har förvärvat sina yrkeskvalifikationer

i ett annat EES-land än Sverige eller fått dem erkända i ett sådant land

finns bestämmelser i

1. lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer,

2. förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer,

3. patientsäkerhetsförordningen (2010:1369), samt

4. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:64)

om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvår-

den.

Även för legitimerade läkare som har fullgjort föreskriven praktisk

utbildning i ett annat EES-land än Sverige eller fått sådana yrkeskva-

lifikationer erkända i ett sådant land finns bestämmelser i de författ-

ningar som anges i första stycket.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Gastón Fernández Palma

HSLF-FS

2016:65

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2016