HSLF-FS 2016:85

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2015:15) om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall

HSLF-FS

2016:85

Utkom från trycket

den 7 september 2016

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-9-6

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(HSLF-FS 2015:15) om vissa åtgärder i hälso- och

sjukvården vid dödsfall;

beslutade den 3 augusti 2016.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § 4 förordningen (1985:796)

med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter

m.m. att 4 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS

2015:15) om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall ska ha

följande lydelse.

4 § Den läkare som vid ett dödsfall har fastställt att döden inträtt ska

i den avlidnes patientjournal ange

1. datum och klockslag för när döden fastställts,

2. på vilket sätt döden fastställts, och

3. om och i så fall hur den avlidne identifierats.

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2016.

Socialstyrelsen

PÄR ÖDMAN

Pernilla Krusberg

HSLF-FS

2016:85

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2016