HSLF-FS 2017:72

Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter

HSLF-FS

2017:72

Utkom från trycket

den 29 december 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-12-26

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om belopp för vård av utskrivningsklara patienter;

beslutade den 19 december 2017.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen

(2017:617) om fastställande av belopp för vård av utskrivningsklara

patienter.

1 § Det belopp som en kommun under år 2018 ska lämna i ersättning

till ett landsting för vård av en utskrivningsklar patient enligt 5 kap.

6 § lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-

och sjukvård fastställs till 7 100 kronor för ett vårddygn.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2018.

Socialstyrelsen

PÄR ÖDMAN

Anna Giertz

HSLF-FS

2017:72

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2017