Förordning (2017:617) om fastställande av belopp för vård av utskrivningsklara patienter

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2017-06-22
Ändring införd
SFS 2017:617
Ikraft
2018-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om det belopp som en kommun ska lämna i ersättning till ett landsting för vård av en utskrivningsklar patient enligt 5 kap. 6 § lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

[S2]Innan Socialstyrelsen meddelar föreskrifter om beloppets storlek enligt första stycket ska myndigheten ge Sveriges Kommuner och Landsting tillfälle att yttra sig.

  • HSLF-FS 2017:72: Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter
  • HSLF-FS 2018:67: Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 20191

Ändringar

Förordning (2017:617) om fastställande av belopp för vård av utskrivningsklara patienter

Ikraftträder
2018-01-01