HSLF-FS 2018:44

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården

HSLF-FS

2018:44

Utkom från trycket

den 25 oktober 2018

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2018-10-13

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av

läkemedel i hälso- och sjukvården;

beslutade den 2 oktober 2018.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 5 § första stycket 6 pa-

tientsäkerhetsförordningen (2010:1369) att 5 kap. 4 § Socialstyrelsens

föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och

hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården ska ha följande lydelse.

5 kap.

4 § Bestämmelser om sjuksköterskors behörighet att ordinera och

förskriva läkemedel finns i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS

2018:43) om sjuksköterskors behörighet att ordinera och förskriva

läkemedel.

Denna författning träder i kraft den 1 november 2018.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Åsa Lindberg

HSLF-FS

2018:44

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2018