HSLF-FS 2018:49

Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:15) Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen URBAN LINDBERG

HSLF-FS

2018:49

Utkom från trycket

den 6 december 2018

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2018-12-28

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens kungörelse

om upphävande av allmänna råden (SOSFS

1997:15) Tillämpningen av lagen ( 1990:52 ) med

särskilda bestämmelser om vård av unga;

den 20 november 2018.

Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS

1997:15) Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmel-

ser om vård av unga ska upphöra att gälla.

Socialstyrelsen

URBAN LINDBERG

Unni Björklund

HSLF-FS

2018:49

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2018