HSLF-FS 2018:67

Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 20191

HSLF-FS

2018:67

Utkom från trycket

den 17 december 2018

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2018-12-41

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om belopp för vård av utskrivningsklara patienter

för år 2019

1

;

beslutade den 4 december 2018.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen

(2017:617) om fastställande av belopp för vård av utskrivningsklara

patienter.

1 § Det belopp som en kommun under år 2019 ska lämna i ersätt-

ning till ett landsting för vård av en utskrivningsklar patient enligt

5 kap. 6 § lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten

hälso- och sjukvård fastställs till 7 800 kronor för ett vårddygn.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Erik Blandin

1 Senaste författning i ämnet HSLF-FS 2017:72.

HSLF-FS

2018:67

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2018