HSLF-FS 2020:83

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2020:72) om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården

HSLF-FS

2020:83

Utkom från trycket

den 29 december 2020

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2020-12-7115

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2020:72)

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering

av läkemedel i hälso- och sjukvården;

beslutade den 8 december 2020.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 1 § hälso- och sjuk-

vårdsförordningen (2017:80) och 7 kap. 4 § patientsäkerhetsförord-

ningen (2010:1369) att 5 kap. 4 § Socialstyrelsens föreskrifter och

allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av

läkemedel i hälso- och sjukvården i stället för lydelsen enligt före-

skrifterna (HSLF-FS 2020:72) om ändring i den författningen ska ha

följande lydelse.

5 kap.

4 §

1

Bestämmelser om sjuksköterskors behörighet att förskriva och

ordinera läkemedel finns i

1. Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet

för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel,

2. Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om förord-

nande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit, och

3. Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:81) om behörighet

för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot

sjukdomen covid-19.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2021.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Agneta Calleberg

1 Senaste lydelse HSLF-FS 2018:44.

HSLF-FS

2020:83

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2020

2