KOVFS 2007:15

Konsumentverkets föreskrifter om ändring i Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 1998:11) om marknadsföring av kristallglas

Konsumentverkets föreskrifter om ändring i

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041

__________________________________________________________________________________________________

KOVFS

2007:15

Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 1998:11)

Utkom från trycket

den 10 oktober 2007

om marknadsföring av kristallglas;

beslutade den 4 oktober 2007.

Konsumentverket föreskriver1 med stöd av 3 § förordningen

(1996:1119) om marknadsföring av kristallglas att följande

beteckningar på glassorter ska föras in i bilaga 1 till verkets

föreskrifter (KOVFS 1998:11).

Bilaga 1

Punkt 1, kolumn b:

ТЕЖЪК ОЛОВЕН КРИСТАЛ 30 %

CRISTAL SUPERIOR 30 %

Punkt 2, kolumn b:

ОЛОВЕН КРИСТАЛ 24 %

CRISTAL CU PLUMB 24 %

Punkt 3, kolumn b:

КРИСТАЛИН

STICL

Ă CRISTALINĂ

Punkt 4, kolumn b:

КРИСТАЛНО СТЪКЛО

CRISTALIN — STICL

Ă SONORĂ

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2007.

GUNNAR LARSSON

Ulrika Forsman

1 Jfr rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av

vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Bulgariens

och Rumänien anslutning (EUT L 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096)).