KVFS 2008:17

Kriminalvårdens föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:30) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2006:9) om kontroll av förekomsten av beroendeframkallande medel m.m. i blod, urin och utandningsluft beslutade den 6 oktober 2008. Kriminalvården föreskriver med stöd av 43 § förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt, 20 § förordningen (1976:376) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl., 9 § förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll och 6 kap. 1 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder att Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:30) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2006:9) om kontroll av förekomsten av beroendeframkallande medel m.m. i blod, urin och utandningsluft ska upphöra att gälla.

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2008:17

Utkom från trycket den

22 oktober 2008

Kriminalvårdens föreskrifter om upphävande av

Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:30) om

ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna

råd (KVFS 2006:9) om kontroll av förekomsten av

beroendeframkallande medel m.m. i blod, urin och

utandningsluft

beslutade den 6 oktober 2008.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 43 § förordningen (1974:248) om

kriminalvård i anstalt, 20 § förordningen (1976:376) om behandlingen av häktade

och anhållna m.fl., 9 § förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med

elektronisk kontroll och 6 kap. 1 § förordningen (1998:642) om verkställighet av

frivårdspåföljder att Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:30) om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2006:9) om kontroll av före-

komsten av beroendeframkallande medel m.m. i blod, urin och utandningsluft ska

upphöra att gälla.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2008.

LARS NYLÉN

Elisabeth

Lager