KVFS 2011:9

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2011:7) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) för fängelse beslutade den 19 september 2011. Kriminalvården föreskriver med stöd av 41 § fängelseförordningen (2010:2010) att punkt 2e övergångsbestämmelserna till Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2011:7) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) för fängelse ska ha följande lydelse. 2 e. Om en intagen enligt villkoren får beviljas permission var tredje månad eller permissionsperiod får han eller hon efter den 1 april 2011 beviljas permission en gång per permissionsperiod. Om den intagne som en följd av villkoren får beviljas permission varannan månad får han eller hon efter den 1 april 2011 beviljas sammanlagt tre permissioner på två permissionsperioder, dock högst två permissioner i samma period. En intagen vars permissionsgång ska inledas med tre permissioner under bevakning eller åtföljande av kriminalvårdstjänsteman följt av dagspermission på egen hand får dock beviljas fyra permissioner på två permissionsperioder.

1

Kriminalvårdens

författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2011:9

Utkom

från

trycket den 23

september 2011

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2011:7) om

ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna

råd (KVFS 2011:1) för fängelse

beslutade den 19 september 2011.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 41 § fängelseförordningen

(2010:2010) att punkt 2e övergångsbestämmelserna till Kriminalvårdens

föreskrifter (KVFS 2011:7) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och

allmänna råd (KVFS 2011:1) för fängelse ska ha följande lydelse.

2 e. Om en intagen enligt villkoren får beviljas permission var tredje månad eller

permissionsperiod får han eller hon efter den 1 april 2011 beviljas permission en

gång per permissionsperiod. Om den intagne som en följd av villkoren får beviljas

permission varannan månad får han eller hon efter den 1 april 2011 beviljas

sammanlagt tre permissioner på två permissionsperioder, dock högst två permis-

sioner i samma period. En intagen vars permissionsgång ska inledas med tre

permissioner under bevakning eller åtföljande av kriminalvårdstjänsteman följt av

dagspermission på egen hand får dock beviljas fyra permissioner på två

permissionsperioder.

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2011.

INGA MELLGREN

Ulf Jonson