KVFS 2012:4

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:6) om intensivövervakning med elektronisk kontroll beslutade den 10 april 2012. Kriminalvården föreskriver med stöd av 9 § förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll att det i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:6) om intensivövervakning med elektronisk kontroll ska införas en ny paragraf, 9 a §, av följande lydelse och närmast före den en ny rubrik av följande lydelse. Vistelse utomlands 9a§ En intagen får beviljas vistelse utanför bostaden i ett annat land endast om det finns synnerliga skäl och en tillräcklig kontroll kan uppnås

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2012:4

Utkom från trycket den

20 april 2012

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:6) om intensivövervakning med

elektronisk kontroll

beslutade den 10 april 2012.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 9 § förordningen (1994:1060) om

intensivövervakning med elektronisk kontroll att det i Kriminalvårdens föreskrifter

och allmänna råd (KVFS 2011:6) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

ska införas en ny paragraf, 9 a §, av följande lydelse och närmast före den en ny

rubrik av följande lydelse.

Vistelse utomlands

9 a §

En intagen får beviljas vistelse utanför bostaden i ett annat land endast om

det finns synnerliga skäl och en tillräcklig kontroll kan uppnås

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2012.

På Kriminalvårdens vägnar

NILS ÖBERG

Ulf Jonson