KVFS 2013:2

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. beslutade den 25 mars 2013. Kriminalvården föreskriver med stöd av 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården att bilaga 1 till Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. ska ha följande lydelse.

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2013:2

FARK Org

Utkom från trycket den

28 mars 2013

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter ( 2011:15 ) om

myndighetens lokala organisation m.m.

beslutade den 25 mars 2013.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 14 § förordningen (2007:1172) med

instruktion för Kriminalvården att bilaga 1 till Kriminalvårdens föreskrifter

(2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. ska ha följande lydelse.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2013.

NILS ÖBERG

Charlotta

Gustafsson

Obs! Detta rättelseblad ersätter tidigare utgivna KVFS 2013:1 som utkom den 28 mars 2013. Rättelsen

avser författningens löpnummer.