KVFS 2013:3

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. beslutade den 9 juli 2013. Kriminalvården föreskriver med stöd av 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården att bilaga 1 och 2 till Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. ska ha följande lydelse.

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2013:3

FARK Org

Utkom från trycket den

12 juli 2013

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter ( 2011:15 ) om

myndighetens lokala organisation m.m.

beslutade den 9 juli 2013.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 14 § förordningen (2007:1172) med

instruktion för Kriminalvården att bilaga 1 och 2 till Kriminalvårdens föreskrifter

(2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. ska ha följande lydelse.

Denna författning träder i kraft den 15 juli 2013.

ELISABETH HOLLMARK ÅBJÖRNSSON

Christina Palm