KVVFS 1997:18

Föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (KVVFS 1987:2) angående förhyrning av lägenheter, avsedda för kriminalvårdsklienter beslutade den 10 december 1997. Med stöd av 2 § 1 punkten förordningen (1990:1018) med instruktion för kriminalvårdsverket föreskriver Kriminalvårdsstyrelsen följande. Föreskrifterna (KVVFS 1987:2) angående förhyrning av lägenheter, avsedda för kriminalvårdsklienter, upphävs.

Föreskrifter om upphävande av

föreskrifterna (KVVFS 1987:2) angående

förhyrning av lägenheter, avsedda för

kriminalvårdsklienter

beslutade den 10 december 1997.

Med stöd av 2 § 1 punkten förordningen (1990:1018) med instruktion för

kriminalvårdsverket föreskriver Kriminalvårdsstyrelsen följande.

Föreskrifterna (KVVFS 1987:2) angående förhyrning av lägenheter,

avsedda för kriminalvårdsklienter, upphävs.

Denna föreskrift träder ikraft den 1 februari 1998.

BERTEL ÖSTERDAHL

Ulf Jonson

KVVFS 1997:18