KVVFS 1998:1

Föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdsverkets föreskrifter (KVVFS 1986:25) om måltidsverksamheten inom kriminalvården beslutade den 19 december 1997. Med stöd av 2 § 1 punkten förordningen (1990:1018) med instruktion för kriminalvårdsverket föreskriver Kriminalvårdsstyrelsen följande. Föreskrifterna (KVVFS kriminalvården upphävs.

Föreskrifter om upphävande av

Kriminalvårdsverkets föreskrifter (KVVFS

1986:25) om måltidsverksamheten inom

kriminalvården

beslutade den 19 december 1997.

Med stöd av 2 § 1 punkten förordningen (1990:1018) med instruktion för

kriminalvårdsverket föreskriver Kriminalvårdsstyrelsen följande.

Föreskrifterna (KVVFS 1986:25) om måltidsverksamheten inom

kriminalvården upphävs.

Denna föreskrift träder ikraft den 1 februari 1998.

BERTEL ÖSTERDAHL

Ulf Jonson

KVVFS 1998:1