KVVFS 1998:3

Föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdsverkets föreskrifter (KVVFS 1986:29) för redovisningsverk-samheten vid de regionala och lokala myndigheterna beslutade den 9 mars 1998. Med stöd av 2 § 1 punkten förordningen (1990:1018) med instruktion för kriminalvårdsverket föreskriver Kriminalvårdsstyrelsen följande Föreskrifter (KVVFS 1986:29) för redovisningsverksamheten vid de regio-nala och lokala myndigheterna upphävs.

Föreskrifter om upphävande av

Kriminalvårdsverkets föreskrifter (KVVFS

1986:29) för redovisningsverk-samheten vid

de regionala och lokala myndigheterna

beslutade den 9 mars 1998.

Med stöd av 2 § 1 punkten förordningen (1990:1018) med instruktion för

kriminalvårdsverket föreskriver Kriminalvårdsstyrelsen följande

Föreskrifter (KVVFS 1986:29) för redovisningsverksamheten vid de

regio-nala och lokala myndigheterna upphävs.

Denna föreskrift träder i kraft den 1 april 1998.

BERTEL ÖSTERDAHL

Tibor Kozma

KVVFS 1998:3