KVVFS 1999:7

Föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdsverkets föreskrifter (KVVFS 1988:1) om tjänstebricka och (KVVFS 1989:2) om försäljning av övertalig och kasserad materiel och inventarier

ENHET

HANDLÄGGARE

BESLUTADE

GÄLLER

FR.O.M

KVVFS

F

Urban Junhav

1999-11-22

1999-12-20

1999:7

Föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdsverkets föreskrifter (KVVFS

1988:1) om tjänstebricka och (KVVFS 1989:2) om försäljning av övertalig och

kasserad materiel och inventarier;

beslutade 22 november 1999.

Med stöd av 2 § 1. förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket föreskriver

Kriminalvårdsstyrelsen följande.

Föreskrifterna KVVFS 1988:1 om tjänstebricka samt KVVFS 1989:2 om försäljning av övertalig och kasserad

materiel och inventarier upphävs.

Denna föreskrift träder i kraft den 20 december 1999.

BERTEL ÖSTERDAHL

Urban Junhav