KVVFS 2005:5

Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter om skyddsbeklädnad för kriminalvårds- personal (KV VF S 1987z3)

Kriminalvårdsverkets förfatmingssamling

ISSN 0347-2612

Ut "vare: Eva Ceder en

KV VPS

2005:5

Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter om upphävande

av föreskrifter om skyddsbeklädnad för kriminalvårds-

personal (KV VF S 1987z3)

beslutade den 7 december 2005.

Krminalvårdsstyrelsen föreskriver med stöd av 4 & förordningen (1990:1018)

med instruktion för Kriminalvårdsverket att föreskrifter om skyddsbeklädnad för

kriminalvårdspersonal (KVVFS 198713) skall upphöra att gälla.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2006.

LARS NYLEN

Ulf Jonson