LMFS 2022:2

Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i Lantmäteriets föreskrifter (2021:5) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

1

Lantmäteriets

författningssamling

Utgivare: Maria Monthure

ISSN: 2002-6692

Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i

Lantmäteriets föreskrifter ( 2021:5 ) om avgifter

för grundläggande geografisk information och

fastighetsinformation, inklusive geodetisk

information och pantbrevsinformation 1

LMFS 2022:2

Utkom från trycket

den 1 mars 2022

Beslutade den 17 februari 2022

Lantmäteriet föreskriver med stöd av 82 § förordningen (2000:308) om

fastighetsregister och 30 § förordningen (2009:946) med instruktion för

Lantmäteriet

att 2 kap., 3 kap. 2 §, 4 kap., 5 kap. 3 a-b §§, 4 e §, 5 c-d §§, 6 kap. 4 d §, 4 f-g §§,

7 kap. 4 a-b §§, 8 kap. 4 a-c §§ samt 11 kap. ska ha följande lydelse.

1

Senaste föreskriften i ämnet LMFS 2021:5.

2

LMFS 2022:2

2 kap.

Licensavgifter

1 § Licensavgift för visningstjänster tas ut i form av fast årlig avgift,

månatlig avgift eller som transaktionsavgift i enlighet med 2-3 s §§.

Avvikande bestämmelser om rabatter och användarfaktorer

2 § Bestämmelserna i 1 kap. 9-11 och 15-16 §§ tillämpas inte på transaktions-

baserade licensavgifter.

Avgiftstabeller för visningstjänster för kartor och bilder

3 a § Basemap Visning, Inspire

Årlig avgift och maxavgift transaktion

125 000 kr

Månatlig avgift

12 500 kr

Avgift per transaktion

1,43 kr - 0,032 kr

3 b § Fastighetsindelning Visning

Årlig avgift och maxavgift transaktion

116 865 kr

Månatlig avgift

11 687 kr

Avgift per transaktion

1,43 kr - 0,032 kr

3 c § Ortofoto historiska Visning

Årlig avgift och maxavgift transaktion

0 kr

3 d § Hydrografi Visning, Inspire

Årlig avgift och maxavgift transaktion

14 607 kr

Månatlig avgift

1 461 kr

Avgift per transaktion

0,33 kr - 0,0073 kr

3 e § Markhöjdmodell Visning

Årlig avgift och maxavgift transaktion

60 500 kr

Månatlig avgift

6 050 kr

Avgift per transaktion

0,33 kr - 0,0073 kr

3 f § Ortofoto Visning

Årlig avgift och maxavgift transaktion

1 661 000 kr

Månatlig avgift

166 100 kr

Avgift per transaktion

6,42 kr - 0,143 kr

3 g § Ortofoto Visning, Årsvisa

Årlig avgift och maxavgift transaktion

1 661 000 kr

Månatlig avgift

166 100 kr

Avgift per transaktion

6,42 kr - 0,143 kr

3 h § Planer, Bestämmelser och Rättigheter Visning

Årlig avgift och maxavgift transaktion

29 468 kr

Månatlig avgift

2 947 kr

Avgift per transaktion

0,33 kr - 0,0073 kr

Bilaga

3

LMFS 2022:2

3 i § Markreglerande bestämmelse Visning

Årlig avgift och maxavgift transaktion

14 734 kr

Månatlig avgift

1 473,50 kr

Avgift per transaktion

0,33 kr - 0,0073 kr

3 j § Rättighet Visning

Årlig avgift och maxavgift transaktion

14 734 kr

Månatlig avgift

1473,50 kr

Avgift per transaktion

0,33 kr - 0,0073 kr

3 k § Stompunkt Visning

Årlig avgift och maxavgift transaktion

0 kr

3 l § Topografisk webbkarta Visning

Årlig avgift och maxavgift transaktion

83 000 kr

Månatlig avgift

8 300 kr

Avgift per transaktion

1,43 kr - 0,032 kr

3 m § Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad

Årlig avgift och maxavgift transaktion

125 000 kr

Månatlig avgift

12 500 kr

Avgift per transaktion

1,43 kr - 0,032 kr

3 n § Topografisk webbkarta Visning, cache

Årlig avgift och maxavgift transaktion

83 000 kr

Månatlig avgift

8 300 kr

Avgift per transaktion

1,43 kr - 0,032 kr

3 o § Topografisk webbkarta Visning, översiktlig

Årlig avgift och maxavgift transaktion

0 kr

3 p § Tyngdkraft Visning

Årlig avgift och maxavgift transaktion

0 kr

3 q § Byggnad Visning, vector tiles

Årlig avgift och maxavgift transaktion

50 000 kr

Månatlig avgift

5 000 kr

Avgift per transaktion

1,43 kr - 0,032 kr

3 r § Fastighetsindelning Visning, vector tiles

Årlig avgift och maxavgift transaktion

234 000 kr

Månatlig avgift

23 400 kr

Avgift per transaktion

1,43 kr - 0,032 kr

3 s § Topografi Visning, vector tiles

Årlig avgift och maxavgift transaktion

250 000 kr

Månatlig avgift

25 000 kr

Avgift per transaktion

1,43 kr - 0,032 kr

4

LMFS 2022:2

3 kap.

2 § Avgiftstabeller för nedladdningstjänster.

Administrativ indelning Nedladdning Inspire

Årlig avgift

18 000 kr

Belägenhetsadress Nedladdning, Inspire

Avgift per adress

0,42 kr

Byggnad Nedladdning, Inspire

Avgift per byggnad

0,68 kr

Fastighetsområde Nedladdning, Inspire

Årlig avgift

1 800 000 kr

Hydrografi Nedladdning

Årlig avgift

191 000 kr

Markhöjdmodell Nedladdning

Årlig avgift

440 000 kr

Marktäcke Nedladdning, Inspire

Årlig avgift

573 000 kr

Ortnamn Nedladdning, Inspire

Årlig avgift

9 700 kr

Ortofoto Nedladdning, Inspire

Årlig avgift

1 510 000 kr

Tyngdkraft Nedladdning

Årlig avgift

0 kr

4 kap.

Licensavgifter

1 § Licensavgift för direktåtkomsttjänster tas ut i form av årlig avgift, avgift

per höjdvärde eller som transaktionsavgifter i enlighet med 2 a-3 e §§.

Avgiftstabeller för Fastighetsinformation Direkt

2 a § Avgiftstabell för Fastighet Direkt

Totalfråga

11 kr

Geometrisökning

3 kr

Totalfråga (exkl. Geometri)

9 kr

Basinformation

5,50 kr

Andel

1,50 kr

Historik

1 kr

Äldre beteckning

0,50 kr

Åtgärd

1 kr

Geometri

2 kr

Bilaga

5

LMFS 2022:2

2 b § Avgiftstabell för Fastighet och samfällighet Direkt

Totalfråga

11 kr

Geometrisökning

3 kr

Totalfråga (exkl. Område)

9 kr

Basinformation

5 kr

Andel

1,50 kr

Historik

1 kr

Beteckning före reformen

0,50 kr

Registerbeteckning

0,50 kr

Åtgärd

1 kr

Område (Geometri)

2 kr

2 c § Avgiftstabell för Gemensamhetsanläggning Direkt

Totalfråga

9,50 kr

Totalfråga (exkl. Geometri)

7,50 kr

Basinformation

5,50 kr

Andel

1,50 kr

Beteckning före reformen

0,50 kr

Åtgärd

1 kr

Geometri

2 kr

2 d § Avgiftstabell för Rättighet Direkt

Totalfråga

7,50 kr

Totalfråga (exkl. Geometri och Rättsförhållande)

4 kr

Basinformation

3 kr

Historik

1 kr

Åtgärd

1 kr

Rättsförhållande

1 kr

Geometri

2 kr

2 e § Avgiftstabell för Inskrivning Direkt

Totalfråga

24 kr

Totalfråga (exkl. Ägare, Förvärv)

16 kr

Inskrivningsfastighet

11 kr

Avtalsrättighet

2 kr

Ägare, aktuell

5,50 kr

Ägare, alla

7,50 kr

Förvärv - ägarförändringsinformation

2 kr

Inteckning

7,50 kr

Anteckning

2 kr

Tomträttsupplåtelse

0,50 kr

2 f § Avgiftstabell för Belägenhetsadress Direkt

Fastighets belägenhetsadress

3 kr

6

LMFS 2022:2

2 g § Avgiftstabell för Byggnad Direkt

Totalfråga

6,50 kr

Berörkrets

0,50 kr

Basinformation

4 kr

Geometri

2 kr

2 h § Avgiftstabell för Taxering Direkt

Totalfråga

13 kr

Basinformation

3 kr

Värderingsenhet

7,50 kr

Ägare

5,50 kr

Berör (ingår i samtaxering)

1 kr

2 i § Avgiftstabell för Markreglering Direkt

Totalfråga

6,00 kr

Basinformation

3 kr

Berörkrets

1 kr

Geometri

2 kr

2 j § Avgiftstabell för Samfällighetsförening Direkt

Totalfråga

0 kr

Basinformation

0 kr

Styrelsemedlem

0 kr

Berörkrets

0 kr

Arkivakt

0 kr

2 k § Avgiftstabell för Referens uppslag Organisation

Referenser till fastigheter och taxeringsenheter där

organisationen är ägare

32 kr

2 l § Avgiftstabell för Registerbeteckning Direkt

Registerbeteckning inkl. koordinat och fastighetsreferens

0 kr

Avgiften avser endast användning tillsammans med övriga direkttjänster.

2 m § Avgiftstabell för Referens uppslag Adress

Referenser till registerenhet på angiven adress

0 kr

Avgiften avser endast användning tillsammans med övriga direkttjänster.

Avgiftstabeller för övriga direktåtkomsttjänster

3 a § Avgiftstabell för Akt Direkt

Årlig avgift

5 000 kr

Avgift per arkivakt som öppnas

40 kr

3 b § Avgiftstabell för Geografisk Indelning Direkt

Årlig avgift

0 kr

Detaljerade läns- och kommungeometrier, årlig avgift enligt Administrativ

indelning Nedladdning, vektor.

3 c § Avgiftstabell för Gränspunkt Direkt

Årlig avgift

226 840 kr

Bilaga

7

LMFS 2022:2

3 d § Avgiftstabell för Markhöjd Direkt

Avgift per höjdvärde

0,05 kr

Avgiften gäller för respektive höjdvärde som erhålls i svaret på en ställd

fråga. Det kan vara en höjd för en enstaka punkt eller för brytpunkter på en

linje eller polygon.

3 e § Avgiftstabell för Stompunkt Direkt

Årlig avgift

0 kr

5 kap.

3 a § Avgiftstabell för Karta 1:10 000 med fastighetsindelning Nedladdning,

raster

Årlig avgift per km²

1,08 kr

Maxavgift

165 204 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 45 529 kr

0 procent

> 45 529 kr

60 procent

3 b § Avgiftstabell för Karta 1:10 000 med vägnamn Nedladdning, raster

Årlig avgift per km²

0,61 kr

Maxavgift

115 242 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 27 087 kr

0 procent

> 27 087 kr

60 procent

4 e § Avgiftstabell för Topografi 10 Nedladdning, vektor

Årlig avgift per km²

7,00 kr

Maxavgift

1 237 625 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 50 000 kr

0 procent

50 001 – 800 000 kr

30 procent

> 800 000 kr

60 procent

Fördelningsgrund för avgift per informationsmängd (endast för kommersiell

vidareförädlare):

Informationsmängd

Utgör procent av årliga

grundavgiften

för topografin

Markytor

45 procent

Ledningar och kommunikation

15 procent

Hydrografi

15 procent

Bebyggelse

20 procent

Övrigt

5 procent

5 c § Avgiftstabell för Distriktsindelning Nedladdning, vektor

Årlig avgift

0 kr

8

LMFS 2022:2

5 d § Avgiftstabell för Socken och stad Nedladdning, vektor

Årlig avgift

0 kr

6 kap.

4 d § Avgiftstabell för Laserdata Nedladdning, NH

Årlig avgift per km²

2,50 kr

Max årlig avgift

440 000 kr

Minsta område som kan beställas och levereras är en indexruta om 2,5 x 2,5

km.

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 200 000 kr

0 procent

> 200 000 kr

50 procent

4 f § Avgiftstabell för Ythöjdmodell Nedladdning, från flygbilder

Årlig avgift per km²

2,85 kr

Max årlig avgift

350 000 kr

Minsta område som kan beställas och levereras är en indexruta om 2,5 x 2,5

km.

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 3 500 kr

0 procent

3 501 – 150 000 kr

50 procent

> 150 000 kr

70 procent

4 g § Avgiftstabell för Ythöjdmodell Nedladdning, från flygbilder i färg

Årlig avgift per km²

15,00 kr

Max årlig avgift

1 510 000 kr

Minsta område som kan beställas och levereras är en indexruta om 2,5 x 2,5

km.

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 6 000 kr

0 procent

6 001 – 825 000 kr

50 procent

> 825 000 kr

70 procent

7 kap.

4 a § Avgiftstabell för Ortofoto Nedladdning

Ortofoton i 4-kanalsfärg, färg, IR och svartvit, i upplösningar mellan 0,16 till 1

meter.

Årlig avgift per km²

15,00 kr

Max årlig avgift

1 510 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 6 000 kr

0 procent

6 001 kr – 825 000 kr

50 procent

> 825 000 kr

70 procent

Bilaga

9

LMFS 2022:2

4 b § Avgiftstabell för Ortofoto historiska Nedladdning

Svart/vita ortofoton framställda ur äldre skannade analoga flygbilder och som

finns digitalt lagrade.

Årlig avgift

0 kr

8 kap.

4 a § Avgiftstabell för Flygbilder Nedladdning

Engångsavgift per bild

385,00 kr

Årlig avgift: Den framräknade engångsavgiften delas med fyra.

4 b § Avgiftstabeller för Flygbilder Nedladdning, orienteringsdata

Engångsavgift per bild

65,00 kr

Årlig avgift: Den framräknade engångsavgiften delas med fyra.

Gäller ori-filer som finns i digitalt lager. För bearbetning lämnas offert.

Bearbetning av Orienteringsdata

Bearbetningskostnad

Orienteringsdata för ESPA, Summit

20 kr/bild

Max 20 000 kr

Modeller, ESPA, Summit

40 kr/bild

Max 40 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

Ori-data för upp till 20 bilder

0 procent

Ori-data för 21-100 bilder

50 procent

Ori-data för mer än 100 bilder

75 procent

4 c § Avgiftstabell för Flygbilder skannade Nedladdning och Flygbilder

skannade Nedladdning, orienteringsdata

Avgiften avser analoga skannade flygbilder som är fotograferade åren 1929 –

2006.

I den administrativa avgiften enligt 1 kap. 8 § ingår en inställning inför

skanningen. För ytterligare inställningar tillkommer 500 kr per inställning.

Antal bilder

Avgift/bild

Totalt

Skannade flygbilder för

fotogrammetrisk bear-

betning

15 mikrometer, 8 bitar

23 x 23 cm

1 – 125

400 kr

50 000 kr

> 125

320 kr

50 000 + (*) x 320 kr

Ori-fil (Mach-AT)

Avgiften avser redan

framställd Ori-fil. I de fall

framställning av Ori-fil

behövs tillkommer

timkostnad enligt offert.

1 – 125

100 kr

12 500 kr

> 125

80 kr

12 500 + (*) x 80 kr

* antal bilder

10

LMFS 2022:2

11 kap.

Avgifter för åtkomst till geodata för vidareförädling

1 § För åtkomst till geografisk information för framställning av följdprodukt

betalas en administrativ avgift enligt 1 kap. 8 § vid beställningar som kräver

manuell hantering.

För åtkomst till fastighetsinformation för framställning av följdprodukt be-

talas licensavgift enligt ordinarie avgiftstabeller, om inte annat anges i detta

kapitel.

Licensavgift för spridning eller visning

2 § Då vidareförädlade geodata sprids vidare till slutkund, eller visas för

tredje man ska avgift för spridning eller visning betalas i enlighet med 3-23 §§.

För spridning av vidareförädlade geodata, där avgifter inte framgår av

avgiftstabellerna i enlighet med 3-23 §§, tas avgift ut enligt offert.

Avgiftstabeller

3 § Avgifter för följdprodukt kopplad mot visningstjänst, nedladdnings-

tjänst eller direktåtkomsttjänst.

Visningstjänster för Kartor och Bilder (avgift/km 2 )

Avgifterna i 3 a-3 n §§ gäller då kommersiell vidareförädlare använder Lant-

mäteriets visningstjänst i följdprodukter i form av applikationer, där åtkomst

till geografiskt område och skikt begränsas av applikationen.

3 a § Basemap Visning, Inspire

Årlig avgift per km²

0,71 kr

Månatlig avgift per km

2

0,071 kr

Maxavgift

125 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 35 500 kr

0 procent

> 35 500 kr

50 procent

3 b § Markhöjdmodell Visning

Årlig avgift per km²

0,34 kr

Månatlig avgift per km

2

0,034 kr

Maxavgift

60 500 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 27 000 kr

0 procent

> 27 000 kr

50 procent

3 c § Ortofoto Visning

Årlig avgift per km²

16,50 kr

Månatlig avgift per km

2

1,65 kr

Maxavgift

1 661 000 kr

Bilaga

11

LMFS 2022:2

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 6 000 kr

0 procent

6 000 kr - 905 000 kr

50 procent

> 905 000 kr

70 procent

Ortofoto Visning, Årsvisa har samma avgift som Ortofoto Visning

3 d § Topografisk webbkarta Visning

Årlig avgift per km²

0,47 kr

Månatlig avgift per km

2

0,047 kr

Maxavgift

83 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 23 500 kr

0 procent

> 23 500 kr

50 procent

3 e § Topografisk webbkarta Visning, cache

Årlig avgift per km²

0,47 kr

Månatlig avgift per km

2

0,047 kr

Maxavgift

83 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 23 500 kr

0 procent

> 23 500 kr

50 procent

3 f § Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad

Årlig avgift per km²

0,71 kr

Månatlig avgift per km

2

0,071 kr

Maxavgift

125 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 35 500 kr

0 procent

> 35 500 kr

50 procent

3 g § Planer, bestämmelser och rättigheter Visning

Årlig grundavgift per km²

0,21 kr

Månatlig avgift per km

2

0,021 kr

Maxavgift

29 468 kr

Fördelningsgrund för avgift per informationsmängd (endast för kommersiell

vidareförädlare):

Informationsmängd

Utgör procent av årliga

grundavgiften

Planer, bestämmelser

50 procent

Rättigheter

50 procent

3 h § Markreglerande bestämmelse Visning

Årlig grundavgift per km²

0,105 kr

Månatlig avgift per km

2

0,0105 kr

Maxavgift

14 734 kr

12

LMFS 2022:2

3 i § Rättighet Visning

Årlig grundavgift per km²

0,105 kr

Månatlig avgift per km

2

0,0105 kr

Maxavgift

14 734 kr

3 j § Fastighetsindelning Visning

Årlig avgift per km²

0,85 kr

Månatlig avgift per km

2

0,085 kr

Maxavgift

116 865 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 41 738 kr

0 procent

> 41 738 kr

60 procent

3 k § Hydrografi Visning, Inspire

Årlig avgift per km²

0,01 kr

Månatlig avgift per km

2

0,001 kr

Maxavgift

14 607 kr

3 l § Byggnad Visning, vector tiles

Årlig avgift per km²

0,284 kr

Månatlig avgift per km

2

0,028 kr

Maxavgift

50 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 14 000 kr

0 procent

> 14 000 kr

50 procent

3 m § Fastighetsindelning Visning, vector tiles

Årlig avgift per km²

1,70 kr

Månatlig avgift per km

2

0,017 kr

Maxavgift

234 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 60 000 kr

0 procent

> 60 000 kr

60 procent

3 n § Topografi Visning, vector tiles

Årlig avgift per km²

1,42 kr

Månatlig avgift per km

2

0,014 kr

Maxavgift

250 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 70 000 kr

0 procent

> 70 000 kr

50 procent

Nedladdningstjänster för kartor, höjddata och bilder

4 a § Administrativ indelning Nedladdning, Inspire

Årlig avgift per km²

0,23 kr

Maxavgift

18 000 kr

Bilaga

13

LMFS 2022:2

4 b § Fastighetsområde Nedladdning, Inspire

Årlig avgift per km²

23,25 kr

Maxavgift

1 800 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 128 552 kr

0 procent

> 128 552 kr

70 procent

4 c § Markhöjdmodell Nedladdning

Årlig avgift, se bestämmelserna i 6 kap. för Markhöjdmodell Nedladdning,

grid 1+.

4 d § Hydrografi Nedladdning

Årlig avgift per km²

1,30 kr

Maxavgift

191 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 127 339 kr

0 procent

> 127 339 kr

50 procent

4 e § Marktäcke Nedladdning, Inspire

Årlig avgift per km²

3,90 kr

Maxavgift

573 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 382 016 kr

0 procent

> 382 016 kr

50 procent

4 f § Ortnamn Nedladdning, Inspire

Årlig avgift per km²

0,03 kr

Maxavgift

9 700 kr

4 g § Ortofoto Nedladdning, Inspire

Årlig avgift, se bestämmelserna i 7 kap. för Ortofoto, 4-kanalsfärg, färg, IR och

svartvit, 0,16 - 1 m upplösning

Geodata i kommersiell vidareförädlares visningstjänst

5 § Avgiften för geodata, som tillgängliggörs i kommersiell vidareförädlares

visningstjänst, uppgår till 73 procent av licensavgiften för motsvarande

visningstjänst hos Lantmäteriet. Detta förutsätter att användaren av tjänsten

inte får rätt att ladda ner geodata och lagra på egen server.

Transaktionsavgift för kartor och bilder i visningstjänst

6 § Transaktionsavgift för geodata i visningstjänst finns presenterat i kapitel

2 Visningstjänster. Av transaktionsavgiften utgör 73 procent avgiften för data

och 27 procent avgift för själva tjänsten.

Lokalisera, ta ut och publicera

7 § Avgiften gäller för en tidsbegränsad publicering av ett kart- eller

bildutsnitt som illustration till en text.

Fast avgift för att lagra och publicera bild

2,00 kr/bild

14

LMFS 2022:2

Direktåtkomsttjänster för lokalisering

8 § Avgiften avser endast användning av direktåtkomsttjänster för

lokalisering i visningstjänst.

8 a § Ortnamn Direkt

Årlig avgift per km

2

0,05 kr

Maxavgift

5 250 kr

8 b § Belägenhetsadress Direkt

Årlig avgift per km

2

0,56 kr

Fast årlig avgift

55 650 kr

8 c § Registerbeteckning Direkt

Årlig avgift per km

2

0,17 kr

Fast årlig avgift

16 695 kr

Övriga Direktåtkomsttjänster

9 a § Gränspunkt Direkt

Årlig avgift per km

2

2,94 kr

Maxavgift

226 840 kr

9 b § Registerbeteckning Direkt, fristående användning

Avgift per transaktion

1,45 kr

Avgiften gäller när tjänsten används fristående utan koppling till övriga

tjänster inom Fastighetsinformation Direkt. Om användningen sker tillsam-

mans med övriga tjänster inom Fastighetsinformation Direkt är avgiften 0 kr per

transaktion.

9 c § Referens uppslag Adress, fristående användning

Avgift per transaktion

0,50 kr

Avgiften gäller när tjänsten används fristående utan koppling till övriga

tjänster inom Fastighetsinformation Direkt. Om användningen sker tillsam-

mans med övriga tjänster inom Fastighetsinformation Direkt är avgiften 0 kr per

transaktion.

Avgifter för följdprodukt baserad på uttag

10 § Avgift för extern användning av fastighetsinformation för kommersiell

vidareförädling per användare eller försåld följdprodukt och år, tas ut enligt

offert.

11 § Årlig avgift för uttag och avisering av belägenhetsadresser för

vidareförädling i egen databas är fyra öre per adress och år. Därutöver erläggs

avgift för slutanvändning beroende på typ av följdprodukt enligt nedan.

Publik tjänst

Avgift antal adresser som görs tillgängliga per år

0,21 kr

Ska tjänsten även omfatta API (applikationsprogrammeringsgränssnitt) som

ska ge tredje part tillgång till tjänstens innehåll och funktion tillkommer 21 öre

per adress och år för den rättigheten.

Bilaga

15

LMFS 2022:2

Uppdatering av kundregister

Avgift per transaktion

0,09 kr

Lokaliseringsanalys

Avgift per använd adress och analysresultat

0,015 kr

Enkel lokalisering med adress

Avgift per transaktion

0,06 kr

Semiadresserat utskick med belägenhetsadress

Avgift per adresserat utskick

2,00 kr

Områden skapade utifrån belägenhetsadress

Avgift per slutkund

1 050 kr

12 § Avgift för uttag av Fastighetsprisinformation för extern användning

Vidareförsäljning av produkter

Avser vidareförsäljning/spridning av produkter och tjänster

Avgift per överlåtelse och aktör/toppdomän

0,98 kr

Förutsätter eget abonnemang/avisering

Vidareförsäljning av överlåtelser för publicering

Publicering i tidskrift

Avgift per publicerad överlåtelse och tidning/tryckt tidskrift 2,44 kr

Avgift per publicerad överlåtelse per Internettidning

0,98 kr

Övrig användning

Avgift per överlåtelse

0 – 2,44 kr

13 § Årlig avgift för uttag av fastighetstaxeringsinformation gällande småhus

för vidareförädling i egen databas är fyra öre per fastighetsobjekt och år.

Därutöver erläggs avgift för slutanvändning beroende på typ av följdprodukt

enligt nedan.

Licensavgift för följdprodukten Publika tjänster

Avgift per antal fastigheter som görs tillgängliga per år

0,19 kr

Ska tjänsten även omfatta API (applikationsprogrammeringsgränssnitt) som

ska ge tredje part tillgång till tjänstens innehåll och funktion tillkommer 19 öre

per fastighet och år för den rättigheten.

14 § Avgift för konvertering av vektorinformation till raster

När konvertering sker av geodata, som endast finns prissatt i vektorform, ut-

gör den årliga grundavgiften för sammanslagen rasterdata 10 procent och

skiktad raster 30 procent av den årliga grundavgiften för

vektorinformationen. I detta sammanhang är formatet vector tiles inte att

betrakta som vektorinformation.

15 § Avgift för konvertering av Topografi 10 Nedladdning och

Fastighetsindelning Nedladdning (vektor) till rasterform

När Topografi 10 Nedladdning, vektor och/eller Fastighetsindelning

Nedladdning, vektor konverteras till rasterbilder beräknas grundavgiften för

sammanslagen respektive skiktad raster enligt nedan.

16

LMFS 2022:2

Sammanslagen raster

Årlig avgift per km²

1,08 kr

Max årlig avgift

165 204 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 45 529 kr

0 procent

> 45 529 kr

60 procent

Fördelningsgrund för avgift per informationsmängd (endast för kommersiell

vidareförädlare):

Informationsmängd

Utgör procent av årliga

grundavgiften

Fastighetsindelning

55 procent

Administrativ indelning utan

fastighetsgränser

1 procent

Markytor

19 procent

Ledningar och kommunikation

7 procent

Hydrografi

7 procent

Bebyggelse

9 procent

Övrigt

2 procent

Skiktad raster

Årlig avgift per km²

1,55 kr

Max årlig avgift

237 098 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 68 293 kr

0 procent

> 68 293 kr

60 procent

Fördelningsgrund för avgift per informationsmängd (endast för kommersiell

vidareförädlare):

Informationsmängd

Utgör procent av årliga

grundavgiften

Fastighetsindelning

55 procent

Administrativ indelning utan

fastighetsgränser

1 procent

Markytor

19 procent

Ledningar och kommunikation

7 procent

Hydrografi

7 procent

Bebyggelse

9 procent

Övrigt

2 procent

16 § Avgift för konvertering av höjddata till bilder i rasterform

När konvertering sker av höjddata (Laserdata eller Markhöjdmodell

Nedladdning, grid 1+) till bilder i rasterform, t.ex. lutningsbilder, skuggbilder

och när inte höjdvärden och färg medföljer produkten är avgiften 12,5 procent

av den årliga avgiften för höjddata.

Bilaga

17

LMFS 2022:2

17 § Avgift för framställning av höjddata från flygbilder genom

bildmatchning

När flygbilder används för framställning av punktmoln eller ytmodeller gäller

samma avgifter som Lantmäteriet tar ut för geodataprodukten Ythöjdmodell

Nedladdning, från flygbilder, se kapitel 6. För andra produktvarianter betalas

avgifter enligt nedan.

Höjdpunkter ofärgade/enfärgade

Årlig avgift per km²

2,85 kr

Max årlig avgift

350 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 3 500 kr

0 procent

3 501 – 150 000 kr

50 procent

> 150 000 kr

70 procent

Höjdpunkter färgsatta

Årlig avgift per km²

15 kr

Max årlig avgift

1 510 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 6 000 kr

0 procent

6 001 – 825 000 kr

50 procent

> 825 000 kr

70 procent

18 § Avgift för Portabel enhet

Användningen av anpassade geodata/geodataprodukter i portabel enhet är

begränsad till bärbara handenheter, t.ex. GPS eller mobiltelefon. Det är inte

tillåtet att överföra data till annan enhet än den enhet licensen är kopplad till.

Portabel enhet, engångsavgift

Avgiften medger inte rätt till några uppdateringar av geodata utan att ny

licensavgift betalas.

Geodata

Avgift per km 2

Karta 1:10 000 med fastighetsindelning

Nedladdning, raster

0,136 kr

Karta 1:10 000 med vägnamn

Nedladdning, raster

0,066 kr

Topografisk webbkarta Nedladdning,

raster

0,066 kr

Topografi 10 Nedladdning, vektor*) och

Fastighetsindelning Nedladdning,

vektor*)

0,136 kr

Fastighetsindelning Nedladdning,

vektor*)

0,070 kr

Topografi 10 Nedladdning, vektor*)

0,066 kr

Avgift per informationsmängd:

Markytor – 45 procent

0,030 kr

Ledningar och kommunikation – 15 procent

0,010 kr

18

LMFS 2022:2

Geodata

Avgift per km 2

Hydrografi – 15 procent

0,010 kr

Bebyggelse – 20 procent

0,013 kr

Övrigt – 5 procent

0,003 kr

Ortofoto Nedladdning

0,17 kr

Markhöjdmodell Nedladdning, grid 1+

0,03 kr

*) Konverterad till sammanslagen raster

Portabel enhet, abonnemang

Avgiften medger åtkomst till valfritt område ur en eller flera av Lantmäteriets

geodata (se nedan) via Internet.

Avgiften medger valfritt antal uppdateringar under abonnemangstiden. Rätt

till användning av geodata upphör då abonnemanget upphör.

Geodataprodukt

Årlig abonne-

mangsavgift

Avgift

per km 2

Karta 1:10 000 med fastighetsindelning

Nedladdning, raster

8 178 kr

0,020 kr

Karta 1:10 000 med vägnamn

Nedladdning, raster

3 970 kr

0,009 kr

Topografisk webbkarta Nedladdning,

raster

3 970 kr

0,009 kr

Topografi 10 Nedladdning, vektor*) och

Fastighetsindelning Nedladdning,

vektor*)

8 178 kr

0,020 kr

Fastighetsindelning Nedladdning,

vektor*)

4 208 kr

0,010 kr

Topografi 10 Nedladdning, vektor*)

3 970 kr

0,009 kr

Avgift per informationsmängd:

Markytor – 45 procent

1 785 kr

0,004 kr

Ledningar och kommunikation – 15 procent

595 kr

0,001 kr

Hydrografi – 15 procent

595 kr

0,001 kr

Bebyggelse – 20 procent

795 kr

0,002 kr

Övrigt – 5 procent

200 kr

0,001 kr

Ortofoto Nedladdning

9 000 kr

0,026 kr

Markhöjdmodell Nedladdning, grid 1+

1 500 kr

0,004 kr

*) Konverterad till sammanslagen raster

19 § Avgift för Karttjänst transaktion

Avgift/transaktion

0,34 kr

För följdprodukt med kartvisning betalas transaktionsavgift för varje kartvis-

ning (zoomning, panorering, etc.).

För varje följdprodukt med sökning som görs på eventuell vektorinformation

betalas också transaktionsavgift.

Alternativt kan avgift erläggas enligt 21 § Kommersiell karttjänst.

Bilaga

19

LMFS 2022:2

20 § Avgift för Kartlänkning integrerad

Modell A

Avgifter i modell A förutsätter att kommersiell vidareförädlare betalar avgift

för publik visning av följdprodukt (tjänst).

Modellen tillåter även att tredje parts domänadresser/webbsidor länkas mot

denna tjänst, via en separat teknisk lösning, för att möjliggöra presentation av

tredje parts egen information med tjänstens rasterbilder som bakgrund. Vis-

ningen ska ske integrerat på tredje parts domänadress/webbsida.

Kommersiell vidareförädlare betalar en årlig avgift för rätten att visa informa-

tion på nätet enligt Kommersiell karttjänst, Kommersiell bildtjänst och/eller

Kommersiell tjänst vektorsök. Avgift ska betalas för de geodata som ingår i

tjänsten.

Varje domänadress eller webbsida som ansluter sig till producentens domän-

adress/webbsida, betalar antingen per transaktion eller per unik besökare per

vecka.

Avgifter modell A – alternativ 1:

Årlig licensavgift för användning av geodata enligt Kommersiell karttjänst,

Kommersiell bildtjänst och/eller Kommersiell tjänst vektorsök samt avgift

enligt nedan.

• Topografi 10 Nedladdning, i rasterformat inom tätortsområde, alternativt

Karta 1:10 000 med vägnamn Nedladdning, raster eller Topografisk

webbkarta Nedladdning, raster

• Ortofoto Nedladdning

• Adresser och koordinater från fastighetsregistret

• GSD-Ortnamn

Avgift/transaktion

Ingen domänadress eller webbsida kan generera en kostnad som

överstiger maxavgiften oavsett antal transaktioner

0,012 kr

Maximal årlig avgift per domänadress

27 563 kr

Årlig avgift obegränsat antal domänadresser

1 102 500 kr

• Fastighetsindelning Nedladdning, i rasterformat

Avgift/transaktion

Ingen domänadress eller webbsida kan generera en kostnad som

överstiger maxavgiften oavsett antal transaktioner

0,012 kr

Maximal årlig avgift per domänadress

27 563 kr

Årlig avgift obegränsat domänadresser

1 102 500 kr

Avgifter modell A – alternativ 2:

Årlig licensavgift för användning av geodata enligt Kommersiell karttjänst,

Kommersiell bildtjänst och/eller Kommersiell tjänst vektorsök samt avgift

enligt nedan.

20

LMFS 2022:2

• Topografi 10 Nedladdning, i rasterformat inom tätortsområde alternativt

Karta 1:10 000 med vägnamn Nedladdning, raster eller Topografisk

webbkarta Nedladdning, raster

• Ortofoto Nedladdning

• Adresser och koordinater från fastighetsregistret

• GSD-Ortnamn

Avgift/unik besökare och vecka

Ingen domänadress eller webbsida kan generera en kostnad som

överstiger maxavgiften oavsett antal unika besökare/vecka

0,017 kr

Maximal årlig avgift per domänadress

27 563 kr

Årlig avgift obegränsat antal domänadresser

1 102 500 kr

• Fastighetsindelning Nedladdning, i rasterformat

Avgift/unik besökare och vecka

Ingen domänadress eller webbsida kan generera en kostnad som

överstiger maxavgiften oavsett antal unika besökare/vecka

0,017 kr

Maximal årlig avgift per domänadress

27 563 kr

Årlig avgift obegränsat antal domänadresser

1 102 500 kr

Modell B

Avgifter när kommersiell vidareförädlare tillhandahåller karttjänst i syfte att

enbart möjliggöra presentation av tredje parts egen information med tjänstens

rasterbilder som bakgrund.

Kommersiell vidareförädlare betalar ingen separat avgift för visning på nätet.

Varje domänadress eller webbsida som ansluter sig till kommersiell

vidareförädlares tjänst betalar avgift antingen per transaktion eller per unik

besökare/vecka. Transaktionsavgiften inkluderar avgift för visning på

Internet.

Tillåtna geodata:

• Topografi 10 Nedladdning, i rasterform inom tätortsområde

alternativt

Karta 1:10 000 med vägnamn Nedladdning, raster eller Topografisk

webbkarta Nedladdning, raster.

• Ortofoto Nedladdning s/v 1 m upplösning eller lägre.

För övriga varianter av Ortofoto Nedladdning (färg/IR eller med

upplösning högre än 1 m), krävs att kommersiell vidareförädlare betalar

avgift för Kommersiell bildtjänst.

Avgifter modell B – alternativ 1:

Kommersiell vidareförädlare betalar ingen separat avgift för visning på Inter-

net. Denna ersättning tas ut av tredje part i form av en högre transaktionsav-

gift.

Varje domänadress eller webbsida som ansluter sig till producentens tjänst,

betalar transaktionsavgift enligt nedan.

Avgift/transaktion

0,017 kr

Maximal årlig avgift per domänadress

33 075 kr

Bilaga

21

LMFS 2022:2

Ingen domänadress eller webbsida kan, oavsett antal transaktioner, generera

en kostnad som överstiger maxavgiften.

Årlig avgift obegränsat antal domänadresser

5 512 500 kr

Avgifter modell B – alternativ 2:

Kommersiell vidareförädlare betalar ingen separat avgift för visning på Inter-

net. Denna ersättning tas ut av tredje part i form av en högre avgift/unik besö-

kare och vecka.

Varje domänadress eller webbsida som ansluter sig till producentens tjänst,

betalar avgift enligt nedan.

Avgift/unik besökare och vecka

0,022 kr

Maximal årlig avgift per domänadress

33 075 kr

Ingen domänadress eller webbsida kan, oavsett antal transaktioner, generera

en kostnad som överstiger maxavgiften.

Årlig avgift obegränsat antal domänadresser

5 512 500 kr

Avgift för Kommersiell karttjänst

21 § Årlig avgift för visning av kartinformation i rasterformat på Internet

motsvarar årlig avgift för respektive rasterprodukt multiplicerat med tio.

Avgift för Kommersiell bildtjänst

22 § Årlig avgift för visning av bildinformation i rasterformat på Internet

motsvarar årlig avgift för respektive rasterprodukt multiplicerat med ett.

Avgift för Kommersiell tjänst vektorsök

23 § Årlig avgift för användning av vektorinformation för sökning (inte

visning) motsvarar årlig avgift för respektive vektorprodukt multiplicerat

med tre. I detta sammanhang är formatet vector tiles inte att betrakta som

vektorinformation.

Transaktionsavgift för Fastighetsindelning Nedladdning, vektor 1,45 kr.

____________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2022.

Olle Sundin

Anders Sandin