LMFS 2022:6

Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i Lantmäteriets föreskrifter (2022:4) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

1

Lantmäteriets

författningssamling

Utgivare: Maria Monthure

ISSN: 2002-6692

Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i

Lantmäteriets föreskrifter ( 2022:4 ) om avgifter för

grundläggande geografisk information och

fastighetsinformation, inklusive geodetisk

information och pantbrevsinformation 1

LMFS 2022:6

Utkom från trycket

den 22 december 2022

Beslutade den 14 december 2022

Lantmäteriet föreskriver med stöd av 82 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister

och 30 § förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

dels att 4 kap. 2 a § ska upphöra att gälla den 31 mars 2023,

dels att 9 kap. 3 c § ska ha följande lydelse.

1

Senaste föreskrifterna i ämnet LMFS 2022:4.

2

LMFS 2022:6

9 kap.

3 c § Avgiftstabeller för Fastighetsinformation Nedladdning, engångsuttag

Startavgift, per beställning

750 kr

Startavgiften gäller även om datamängden är avgiftsfri.

Inskrivning

Avgift per

registerenhet

Inskrivningsfastighet

0,10 kr

Ägare – aktuella

0,50 kr

Ägare – alla

0,75 kr

Förvärv

0,20 kr

Inteckning

0,75 kr

Avtalsrättighet

0,30 kr

Tomträttsupplåtelse

0,20 kr

Anteckning

0,30 kr

Anmärkning: Inteckning levereras endast till eget fastighetsbestånd eller

efter särskild prövning.

Fastighet och samfällighet

Avgift per

registerenhet

Registerbeteckning

0,10 kr

Basinformation

1,00 kr

Område

0,20 kr

Andel

0,20 kr

Historik

0,50 kr

Åtgärd

0,20 kr

Beteckning före

reformen

0,10 kr

Gemensamhetsanläggning

Avgift per

registerenhet

Basinformation

1,00 kr

Andel

0,20 kr

Åtgärd

0,20 kr

Beteckning före

reformen

0,10 kr

Anmärkning: Gemensamhetsanläggning har avgiften 0 kr när den beställs

tillsammans med datamängden Fastighet, samfällighet.

Rättighet

Avgift per

registerenhet

Basinformation

0,20 kr

Historik

0,10 kr

Åtgärd

0,10 kr

Rättsförhållanden

0,10 kr

Bilaga

3

LMFS 2022:6

Markreglerande bestämmelse

Avgift per

registerenhet

Basinformation

0,20 kr

Berörkrets

0,10 kr

____________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2023.

2. För avgifter som hänför sig till tiden före ikraftträdandet gäller äldre

bestämmelser.

Olle Sundin

Anders Sandin