LVFS 2012:1

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel;

beslutade den 17 januari 2012.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 6 § andra stycket och 19 § förord-

ningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. i fråga om verkets före-

skrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel, efter samråd

med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket samt landstingen,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 3–9 §§, av följande lydelse,

dels att bilaga 1 ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya bilagor, bilaga 2 och 3, av följande lydelse.

Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

dessa föreskrifter träder i kraft.

1 §

Termer och begrepp som används i lagen (2002:160) om läkemedels-

förmåner m.m. har samma betydelse i dessa föreskrifter. (LVFS 2009:7)

2 §

Läkare som har följande specialistkompetens får på livsmedelsanvis-

ning till den som är under 16 år förskriva de livsmedel som framgår av den

förteckning som upptas i bilaga 1 till dessa föreskrifter:

a)

barn- och ungdomsmedicin,

b)

barn- och ungdomskirurgi,

c)

medicinsk gasteroenterologi och hepatologi,

d)

medicinska njursjukdomar,

e)

internmedicin och kirurgi, om läkaren uppehåller tjänst i självständig

ställning vid enhet för medicin eller kirurgi,

f)

allmänmedicin, om läkaren innehar tjänst som läkare vid barnavårdscen-

tral.

Med behörig läkare jämställs den som innehar förordnande som överläkare

eller biträdande överläkare på tjänst som är avsedd att innehas av läkare med

specialistkompetens i någon av specialiteterna a–d.

3 §

Om en leverantör erbjuder en förpackning som innehåller flera av de

livsmedel som upptas i bilaga 1 omfattas även denna förpackning av kost-

nadsreduceringen enligt 20 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner

m.m., förutsatt att samtliga livsmedel som ingår i förpackningen är upptagna

på bilaga 1 till dessa föreskrifter.

4 §

Vid förskrivning av sådana livsmedel för särskilda näringsändamål som

avses i 20 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska blanketten

LVFS 2012:1

Utkom från trycket

den 10 februari 2012

Omtryck

359790 LVFS 2012-1_version1.fm Page 1 Wednesday, February 8, 2012 9:10 AM

LVFS 2012:1

2

Livsmedelsanvisning (bilaga 2) användas om inte annat anges. Vid tryckning

av blanketten ska de specifikationer som anges i bilaga 3 följas.

5 §

Livsmedelsanvisningen ska fyllas i fullständigt och så tydligt att risk för

feltolkning undviks. Förkortningar ska undvikas. Vid ifyllande för hand får

inte blyerts eller annan lättutplånlig skrift användas. Utrymme på livsmedels-

anvisning för ytterligare förskrivning, som inte används, ska spärras genom

överstrykning eller motsvarande.

6 §

Livsmedel för särskilda näringsändamål får även under vissa förutsätt-

ningar förskrivas elektroniskt eller via telefon. Vid sådan förskrivning ska

blanketten som anges i 4 § inte användas. De uppgifter som ska anges på blan-

ketten ska istället lämnas på tillämpligt sätt.

7 §

Vid elektronisk förskrivning av livsmedel för särskilda näringsändamål

ska det säkerställas att överföringen av uppgifter sker på ett säkert och korrekt

sätt. Vid elektronisk förskrivning av livsmedel för särskilda näringsändamål

ska det elektroniska receptet överföras till Apotekens Service AB.

Om en patient begär det ska öppenvårdsapoteket genom utskrift föra över

uppgifterna från den elektroniska livsmedelsanvisningen till den blankett som

framgår av bilaga 5 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om

förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Tidigare utläm-

nanden och vidtagna ändringar i förskrivningen ska framgå på den utskrivna

blanketten.

Den som skriver ut blanketten ska kontrollera att utskriften stämmer över-

ens med den elektroniska livsmedelsanvisningen. Den utskrivna blanketten

utgör härefter den livsmedelsanvisning som ska ligga till grund för expedition

på apotek. Den elektroniska livsmedelsanvisningen ska spärras så att ytterli-

gare expeditioner inte kan genomföras.

8 §

Förskrivning av livsmedel för särskilda näringsändamål via telefon ska

ske i enlighet med vad som anges i 3 kap. 21 § Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk

sprit.

9 §

En livsmedelsanvisning gäller under ett år från den dag den utfärdas om

inte förskrivaren anger kortare giltighetstid. Kortare giltighetstid kan anges

för det första utlämnandet. För övriga utlämnanden är giltighetstiden ett år.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 februari 2012.

Övergångsbestämmelse:

Förskrivning av livsmedel för särskilda näringsändamål får till och med den

28 februari 2013 göras på tidigare gällande blankett för livsmedelsanvisning

i enlighet med vad som följer av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner

m.m. och förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Läkemedelsverket

MATS LARSON

Joakim Brandberg

359790 LVFS 2012-1_version1.fm Page 2 Wednesday, February 8, 2012 9:10 AM

LVFS 2012:1

3

Bilaga 1

1

Förteckning över livsmedel vilka får utlämnas till nedsatt pris

vid vissa av regeringen fastställda sjukdomar:

2

1

Senast ändrad genom LVFS 2010:27.

2

Ändringen innebär att följande produkter utgår ur förteckningen: Bageriets Ljusa

Mjölmix, Bageriets Mörka Mjölmix, Ensure Plus, Fortimel i smakerna aprikos och

mocca, Fortimel Energy i smakerna aprikos och svarta vinbär, Glutano Cappolino,

Glutano Cracker Smörgåskex, Glutano Rigatoni, Glutano Spagetti, Glutano Spiraler,

Glutano Tagliatelle, Hammermühle Limpa, Havregryn fullkorn, Havremjöl fullkorn,

Loprofin Pastaris (Puntoni), NutriniKid Smoothie i smaken röda bär samt Provide Xtra

DRINK i smakerna citron-lime, citrus-kola och körsbär.

Produkt

Företag

Add-ins

Nutricia Nordica AB

Alfaré

Nestlé HealthCare Nutrition

Althéra

Nestlé HealthCare Nutrition

Avonil tabletter

Nilalf AB

Bi-Aglut Fusilli

Meda Sverige AB

Bi-Aglut Glutenfria Smörgåskex

Meda Sverige AB

Bi-Aglut Penne

Meda Sverige AB

Bi-Aglut Spagetti

Meda Sverige AB

Calogen (jordgubb, neutral)

Nutricia Nordica AB

Duocal

Nutricia Nordica AB

Duocal MCT

Nutricia Nordica AB

Elemental 028 Extra (apelsinsmak, neutral)

Nutricia Nordica AB

Elemental 028 Extra Liquid (apelsin-

ananas, grapefrukt, sommarfrukt)

Nutricia Nordica AB

Enfamil AR Lipil

Mead Johnson Nutrition AB

Fantomalt

Nutricia Nordica AB

FiberHusk

Lindroos Hälsoagentur

Fibrex kostfiber

Nordic Sugar AB

Fortimel (choklad, jordgubb, skogsbär,

vanilj)

Nutricia Nordica AB

Fortimel Compact (aprikos, banan, chok-

lad, jordgubb, mocca, skogsbär, vanilj)

Nutricia Nordica AB

Fortimel Compact Fibre (jordgubb, mocca,

vanilj)

Nutricia Nordica AB

Fortimel Creme (choklad, mocca, skogsbär,

vanilj)

Nutricia Nordica AB

Fortimel Energy (apelsin, banan, choklad,

jordgubb, tropisk frukt, vanilj)

Nutricia Nordica AB

Fortimel Energy Multi Fibre (apelsin, chok-

lad, jordgubb, vanilj)

Nutricia Nordica AB

Fortimel Jucy (apelsin, jordgubb, skogsbär,

svartvinbär, tropisk, äpple)

Nutricia Nordica AB

Fortimel Yoghurt Style (hallon, persika-

apelsin, vanilj-citron)

Nutricia Nordica AB

Frasbröd naturell

Oldana AB

359790 LVFS 2012-1_version1.fm Page 3 Wednesday, February 8, 2012 9:10 AM

LVFS 2012:1

4

Frebini energy

Fresenius Kabi AB

Frebini energy DRINK (jordgubb)

Fresenius Kabi AB

Frebini energy fibre

Fresenius Kabi AB

Frebini energy fibre DRINK

(choklad)

Fresenius Kabi AB

Frebini original

Fresenius Kabi AB

Frebini original fibre

Fresenius Kabi AB

Fresubin 2 kcal DRINK (aprikos/persika,

neutral, skogsbär, toffee, vanilj)

Fresenius Kabi AB

Fresubin 2 kcal fibre DRINK (aprikos/

persika, cappucino, choklad, citron)

Fresenius Kabi AB

Fresubin 5 kcal Shot (citron, neutral)

Fresenius Kabi AB

Fresubin Energy

Fresenius Kabi AB

Fresubin Energy Fibre

Fresenius Kabi AB

Fresubin energy DRINK (blandade smaker,

cappuccino, citron, jordgubb, svarta vin-

bär, tropisk frukt, vanilj)

Fresenius Kabi AB

Fresubin energy fibre DRINK (choklad,

jordgubb, körsbär, vanilj)

Fresenius Kabi AB

Fresubin HP energy

Fresenius Kabi AB

Fresubin original DRINK (choklad, persi-

ka, svarta vinbär)

Fresenius Kabi AB

Fresubin Original

Fresenius Kabi AB

Fresubin Original Fibre

Fresenius Kabi AB

Fresubin protein energy DRINK (capucci-

no, choklad, smultron, tropiska frukter,

vanilj)

Fresenius Kabi AB

Fresubin Soya Fibre

Fresenius Kabi AB

Fresubin YO crème (aprikos/persika,

citron, digestivekex, hallon, neutral)

Fresenius Kabi AB

Galactomin 17 Formula

Nutricia Nordica AB

Galactomin 19 Formula

Nutricia Nordica AB

Glutano Smörgåsrån majswafers

Kung Markatta AB

Gluten och laktosfri Brödmix

Nya MixWell AB

Gluten och laktosfritt Knäckebröd

Barilla Sverige AB

Gluten- och mjölkfri Mjölmix

Finax AB

Glutenfri brödmix

Ewalie AB

Glutenfri Fiberbrödmix

Finax AB

Glutenfri Fullkornsbrödmix

Nya MixWell AB

Glutenfri Grov Mjölmix

Finax AB

Glutenfri Havrebrödmix

Finax AB

Glutenfri knäckemix

Ewalie AB

Glutenfri Mjölmix

Finax AB

Glutenfri müslimix

Ewalie AB

Glutenfri Plus Fiberrik Mjölmix

Hammermühle

Glutenfri Solrosbrödmix

Nya MixWell AB

Glutenfri Solroslimpa

Hammermühle

359790 LVFS 2012-1_version1.fm Page 4 Wednesday, February 8, 2012 9:10 AM

LVFS 2012:1

5

Glutenfri Surdegsbrödmix

Finax AB

Glutenfria Baguetter

Hammermühle

Glutenfria Smörgåsrån

Hammermühle

Glutenfritt Fullkornsbröd

Hammermühle

Glutenfritt Vitt frukostbröd

Hammermühle

Glutis bandnudlar

Dorimax

Glutis rigatoni

Dorimax

Glutis småsnäckor

Dorimax

Glutis spagetti

Dorimax

Glutis spiraler

Dorimax

Glutis tagliatelle

Dorimax

Glutis volangnudlar

Dorimax

Infasource

Nestlé Health Care Nutrition

Infatrini

Nutricia Nordica AB

Isosource Energy

Nestlé HealthCare Nutrition

Isosource Energy Fibre

Nestlé HealthCare Nutrition

Isosource Junior (frukt, neutral, vanilj)

Nestlé HealthCare Nutrition

Isosource MCT (hallon, vanilj)

Nestlé HealthCare Nutrition

Isosource Mix

Nestlé HealthCare Nutrition

Isosource Protein

Nestlé HealthCare Nutrition

Isosource Standard

Nestlé HealthCare Nutrition

Isosource Standard Fibre

Nestlé HealthCare Nutrition

Jyttemjöl

Etex trading

Kerulac droppar

Meda AB

Kerutabs tabletter

Meda AB

Kindergen

Nutricia Nordica AB

Knäckebröd, Glutenfri Mix

Nya MixWell AB

Lactasin

Nestlé HealthCare Nutrition

Lactrase

Biolac AB

Lailas Grov Mjölmix

Kockens AB

Lailas Mjölmix, gluten och mjölkfri

Kockens AB

Lailas Mjölmix, majsbaserad, gluten- och

mjölkfri

Kockens AB

Liquigen

Nutricia Nordica AB

Ljust gluten & laktosfritt basmjöl

Nya MixWell AB

Lophlex (apelsin, neutral, skogsbär)

Nutricia Nordica AB

Loprofin Flingor med äpplesmak

Nutricia Nordica AB

Loprofin Frukostflingor (Loops)

Nutricia Nordica AB

Loprofin Kex (Crackers)

Nutricia Nordica AB

Loprofin Lasagne

Nutricia Nordica AB

Loprofin Makaroner

Nutricia Nordica AB

Loprofin Pastafigurer

Nutricia Nordica AB

Loprofin Penne

Nutricia Nordica AB

Loprofin PKU-dryck

Nutricia Nordica AB

Loprofin Ris

Nutricia Nordica AB

Loprofin Spagetti

Nutricia Nordica AB

359790 LVFS 2012-1_version1.fm Page 5 Wednesday, February 8, 2012 9:10 AM

LVFS 2012:1

6

Loprofin Spiralmakaroner

Nutricia Nordica AB

Loprofin Äggersättning

Nutricia Nordica AB

Loprofin Örtkryddade kex (Herb crackers)

Nutricia Nordica AB

Lågprotein Mjölmix

Finax AB

Majsvälling, låglaktos

Nestlé Infant Nutrition

Maxijul 500

Nutricia Nordica AB

Milupa PKU 2 – Fruta (exotisk fruktsmak,

röda frukter)

Nutricia Nordica AB

MiniMax Barnsondnäring

Nestlé HealthCare Nutrition

MixWells Glutenfria – Ljust basmjöl

Nya MixWell AB

MixWells Glutenfria – Mörkt basmjöl

Nya MixWell AB

Modulen IBD

Nestlé HealthCare Nutrition

Mörkt gluten och laktosfritt basmjöl

Nya MixWell AB

Naturligt basmjöl utan gluten, laktos och

soja

Nya MixWell AB

Neocate Active (neutral, svartvinbär)

Nutricia Nordica AB

Neocate Advance

Nutricia Nordica AB

Neocate LCP

Nutricia Nordica AB

Neocate Spoon

Nutricia Nordica AB

NeoPhe pulver citrus

Nilalf AB

NeoPhe tabletter

Nilalf AB

Novasource GI kontroll

Nestlé HealthCare Nutrition

Nutramigen 1

Scandinavian Regulatory

Services AB

Nutramigen 1 LGG LIPIL

Mead Johnson Nutrition AB

Nutramigen 1 LIPIL

Mead Johnson Nutrition AB

Nutramigen 1 LIPIL

Scandinavian Regulatory

Services AB

Nutramigen 2

Scandinavian Regulatory

Services AB

Nutramigen 2 LGG LIPIL

Mead Johnson Nutrition AB

Nutramigen 2 LIPIL

Mead Johnson Nutrition AB

Nutramigen 2 LIPIL

Scandinavian Regulatory

Services AB

Nutramigen AA

Mead Johnson Nutrition AB

Nutrical (neutral)

Nutricia Nordica AB

Nutrini

Nutricia Nordica AB

Nutrini Energy

Nutricia Nordica AB

Nutrini Energy Multi Fibre

Nutricia Nordica AB

Nutrini Low Energy Multi Fibre

Nutricia Nordica AB

Nutrini Multi Fibre

Nutricia Nordica AB

Nutrini Peptisorb

Nutricia Nordica AB

NutriniKid Multi Fibre (banan, choklad,

jordgubb)

Nutricia Nordica AB

NutriniKid Smoothie (bär och frukt, som-

marfrukt)

Nutricia Nordica AB

359790 LVFS 2012-1_version1.fm Page 6 Wednesday, February 8, 2012 9:10 AM

LVFS 2012:1

7

NutriniMax Energy Multi Fibre

Nutricia Nordica AB

NutriniMax Multi Fibre

Nutricia Nordica AB

NutriniMax Standard

Nutricia Nordica AB

Nutrison 1000 Complete Multi Fibre

Nutricia Nordica AB

Nutrison 1200 Complete Multi Fibre

Nutricia Nordica AB

Nutrison

Nutricia Nordica AB

Nutrison Advanced Peptisorb

Nutricia Nordica AB

Nutrison Advanced Peptisorb Powder

Nutricia Nordica AB

Nutrison Energy

Nutricia Nordica AB

Nutrison Multi Fibre

Nutricia Nordica AB

Nutrison Pre

Nutricia Nordica AB

Nutrison Soya

Nutricia Nordica AB

Orgran Majsspiraler

Kung Markatta AB

Orgran Ris & Hirsspiraler

Kung Markatta AB

Orgran Risspiraler

Kung Markatta AB

Peptamen Junior Advance

Nestlé Health Care Nutrition

Pepticate

Nutricia Nordica AB

Pepti-Junior

Nutricia Nordica AB

Phlexy-10 drinkmix (citron, svartvinbär-

äpple, tropisk)

Nutricia Nordica AB

PKU Anamix Infant

Nutricia Nordica AB

PKU Anamix Junior (ananas/vanilj, chok-

lad)

Nutricia Nordica AB

PKU Anamix Junior LQ (apelsin, neutral,

skogsbär)

Nutricia Nordica AB

PKU Baby

POA Pharma Scandinavia AB

PKU Cooler 10 (apelsin, neutral, röda bär,

skogsbär)

Vitaflo Scandinavia AB

PKU Cooler 15 (apelsin, neutral, röda bär,

skogsbär)

Vitaflo Scandinavia AB

PKU Cooler 20 (apelsin, neutral, röda bär,

skogsbär)

Vitaflo Scandinavia AB

PKU Easy Liquid, Red

POA Pharma Scandinavia AB

PKU Easy Liquid Yellow

POA Pharma Scandinavia AB

PKU Easy Microtabs-3H

POA Pharma Scandinavia AB

PKU Express 15 (apelsin, citron, neutral,

tropisk)

Vitaflo Scandinavia AB

PKU Express 20 (apelsin, citron, neutral,

tropisk)

Vitaflo Scandinavia AB

PKU Lophlex LQ 10 (skogsbär, tropical)

Nutricia Nordica AB

PKU Lophlex LQ 20 (apelsin, citrus, skogs-

bär, tropical)

Nutricia Nordica AB

PKU-Gel (apelsin, hallon, neutral)

Vitaflo Scandinavia AB

PKU Go

POA Pharma Scandinavia AB

PKU Squeezie äpple-banan

Vitaflo Scandinavia AB

PKU Start

Vitaflo Scandinavia AB

359790 LVFS 2012-1_version1.fm Page 7 Wednesday, February 8, 2012 9:10 AM

LVFS 2012:1

8

Pofiber, glutenfri

Semper AB

Pregestimil LIPIL

Mead Johnson Nutrition AB

PreKUnil

Nilalf AB

Profylac

Semper AB

Provide Xtra DRINK (apelsin-ananas,

svarta vinbär, äpple)

Fresenius Kabi AB

ProZero

Vitaflo Scandinavia AB

Renamil

Scandinavian Regulatory

Services AB

Renapro

Scandinavian Regulatory

Services AB

Renastart

Vitaflo Scandinavia AB

Renergy (vanilj)

Scandinavian Regulatory

Services AB

Renilon 4.0 (aprikos, karamell)

Nutricia Nordica AB

Renilon 7.5 (aprikos, karamell)

Nutricia Nordica AB

Resource Addera (citron & fläder, frukt &

bär, päron, äpple)

Nestlé HealthCare Nutrition

Resource Addera Plus (apelsin, ananas-

apelsin, druva-äpple, hallon-svarta

vinbär, päron-körsbär, äpple)

Nestlé HealthCare Nutrition

Resource Energipulver

Nestlé HealthCare Nutrition

Resource Instant Protein

Nestlé HealthCare Nutrition

Resource Komplett näring 1.5 (aprikos,

banan, choklad, hallon-jordgubb, kaffe,

vanilj)

Nestlé HealthCare Nutrition

Resource MiniMax (banan-aprikos, chok-

lad, jordgubb)

Nestlé HealthCare Nutrition

Resource Protein (aprikos, choklad, jord-

gubb, kaffe, skogsbär, vanilj)

Nestlé HealthCare Nutrition

Risgröt/rismjöl instant

Oldana AB

Salovum

Lantmännen AS-Faktor

Schär Cialde Wafer-Glutenfri våffel

Kung Markatta AB

Schär Fette Croccanti – Glutenfritt frasig-

bröd

Kung Markatta AB

Schär Pasta Glutenfri Capelli

D’angelo

Kung Markatta AB

Schär Pasta Glutenfri Fusilli

Kung Markatta AB

Schär Pasta Glutenfri Lasagne

Kung Markatta AB

Schär Pasta Glutenfri Penne

Kung Markatta AB

Schär Pasta Glutenfri Pipette

Kung Markatta AB

Schär Pasta Glutenfri Spaghetti

Kung Markatta AB

Schär Zwieback – Glutenfria skorpskivor

Kung Markatta AB

Semper Fin Mix, glutenfri

Semper AB

Semper Glutenfri Mix

Semper AB

Semper Glutenfri Mix med Fiber

Semper AB

Semper Grov Mix, glutenfri

Semper AB

359790 LVFS 2012-1_version1.fm Page 8 Wednesday, February 8, 2012 9:10 AM

LVFS 2012:1

9

Semper Grovknäcke, glutenfritt och laktos-

fritt

Semper AB

Semper Havregryn, glutenfria

Semper AB

Semper Knäckebröd, glutenfritt

Semper AB

Semper Lantbrödsmix, Glutenfri

Semper AB

Semper Lantknäcke, glutenfritt och laktos-

fritt

Semper AB

Semper Lågprotein Mix, glutenfri

Semper AB

Semper Pappardelle med ägg, glutenfri

Semper AB

Semper Pasta Fusilli, glutenfri

Semper AB

Semper Pasta Lasagne, glutenfri

Semper AB

Semper Pasta Maccheroni, glutenfri

Semper AB

Semper Pasta Spaghetti, glutenfri

Semper AB

Semper Pasta Tagliatelle med ägg, glutenfri

Semper AB

SPC-Flakes

Lantmännen AS-Faktor

Spröda majsbröd

Oldana AB

Ströbröd Olda

Oldana AB

XP Maxamaid (apelsin, neutral)

Nutricia Nordica AB

XP Maxamum (apelsin, neutral)

Nutricia Nordica AB

359790 LVFS 2012-1_version1.fm Page 9 Wednesday, February 8, 2012 9:10 AM

LVFS 2012:1

10

Bilaga 2

Livsmedelsanvisning

Får expedieras (bokst.)

....................................... ggr

Total mängd

LIVSMEDELS-

ANVISNING

Gäller 1 år från utfärdandet

om inte kortare tid anges här:

Särskilda upplysningar ..............................................................................................................................

Patientens namn och personnummer

1. Produktnamn, företag och varu-/artikelnummer

Smak

Förskrivarens namn, specialistkompetens, telefon och tjänsteställe (obligatoriska uppgifter) samt arbetsplatskod och förskrivarkod

Smak

Utfärdandedatum och förskrivarens namnteckning

Förskrivaren intygar genom signum a

tt villkoren enligt la

gen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

är uppfyllda.

Om färre än tre livsmedel förskrivs snedstreckas tomma rutor

.

Smak

2. Produktnamn, företag och varu-/artikelnummer

Smak

Smak

Smak

3. Produktnamn, företag och varu-/artikelnummer

Smak

Smak

Smak

Mängd

Mängd

Mängd

Mängd

Mängd

Mängd

Mängd

Mängd

Mängd

Får expedieras (bokst.)

....................................... ggr

Total mängd

Får expedieras (bokst.)

....................................... ggr

Total mängd

359790 LVFS 2012-1_version1.fm Page 10 Wednesday, February 8, 2012 9:10 AM

LVFS 2012:1

11

1

2

3

359790 LVFS 2012-1_version1.fm Page 11 Wednesday, February 8, 2012 9:10 AM

LVFS 2012:1

12

Elanders Sverige AB, Vällingby 2012

Bilaga 3

Specifikationer

Livsmedelsanvisning

Format: A5

Papper: Finmatt, postpapper, vitt, 80 g/m2

Tryck: Tvåsidestryck – likvänt

Tryckfärg: Grön motsvarande PMS 340, en färg på båda sidor, fält med ton-

tryck 6 %

Hålning: Ingen hålning

Teckensnitt: HelveticNeue Condensed (Typ 1)

359790 LVFS 2012-1_version1.fm Page 12 Wednesday, February 8, 2012 9:10 AM