MIGRFS 2020:11

Migrationsverkets föreskrifter om försörjningskravet för studier inom högre utbildning

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Carl Bexelius, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om försörjningskravet för

studier inom högre utbildning

MIGRFS

2020:11

Publicerade den 7

december 2020

beslutade den 23 november 2020.

Migrationsverket föreskriver följande med stöd av 4 a kap. 8 §

utlänningsförordningen (2006:97).

1 § Den som avser studera inom högre utbildning enligt 5 b kap. 3 §

utlänningslagen (2005:716) samt den som efter sådana studier avser

att söka arbete eller undersöka förutsättningarna för att bedriva

näringsverksamhet här enligt 5 b kap. 8 § utlänningslagen, ska enligt

5 b kap. 9 § p.1 utlänningslagen ha tillräckliga medel för sitt uppehälle

under tillståndstiden samt för att täcka kostnader för sin återresa. Detta

krav gäller även för den som vill studera i Sverige med stöd av 5 b

kap. 14 § utlänningslagen. Kravet på tillräckliga medel ska anses

uppfyllt om den studerande förfogar över minst 18 procent av det

prisbasbelopp som fastställs enligt 2 kap. 6 och 7 §§

socialförsäkringsbalken (2010:110) per månad under perioden med

uppehållstillstånd.

2 § Om den studerande har fri kost och logi kan försörjningskravet

sättas ned med 3,5 procent av prisbasbeloppet per månad för vardera

av dessa förmåner.

______________________________________________________

Dessa föreskrifter ska tillämpas på ansökningar som inkommit till

Migrationsverket från och med den 31 januari 2021, och träder i kraft

samma dag som de publicerades.

MIGRATIONSVERKET

MIKAEL RIBBENVIK

Annica Johansson