MSBFS 2009:11

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2009:11

Utkom från trycket

den 8 januari 2010

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om civila myndigheters kryptoberedskap;

beslutade den 22 december 2009.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med

stöd av 34 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd

beredskap1.

Tillämpningsområde

1 § Denna författning gäller för myndigheter som tilldelats säkra

kryptografiska funktioner, med undantag för Försvarets materielverk,

Försvarets radioanstalt, Kustbevakningen, Försvarshögskolan,

Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket.

Säkra kryptografiska funktioner

2 § Kryptosystem MGM för krypterad telefaxtrafik och kryptosystem

MGL för krypterat tal samt kryptonycklar avsedda för samverkan ska

användas då hemliga uppgifter eller andra skyddsvärda uppgifter som rör

samhällsskydd och beredskap ska utväxlas.

Kryptoberedskap under ordinarie kontorstid

3 § Myndigheterna ska kunna ta emot och sända krypterade meddelanden

under arbetsdagar kl. 9 – 15. Det ska kunna ske

− omedelbart med uppkopplad utrustning och inläst kryptonyckel på

system MGM, samt

− med en timmes varsel på system MGL.

4 § På arbetsdagar med förkortad arbetstid får kryptoberedskapen upphöra

tidigast kl. 12.

1 Förordningen senast ändrad 2008:1003

MSBFS

2009:11

2

Kryptoberedskap utanför ordinarie kontorstid

5 § De myndigheter som enligt 12 § förordningen (2006:942) om

krisberedskap och höjd beredskap ska ha en tjänsteman i beredskap ska

kunna ta emot och sända meddelanden på system MGM samtidigt som

åtgärder vidtas med anledning av ett larm som inkommer utanför ordinarie

kontorstid.

6 § Myndigheterna ska planera för att under höjd beredskap kunna ta emot

och sända meddelanden omedelbart dygnet runt, med uppkopplad utrustning

och inläst kryptonyckel på system MGM och MGL (ständig kryptobered-

skap).

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2010.

Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter (KBMFS 2003:4) om civila

myndigheters signalskyddsberedskap ska samtidigt upphöra att gälla.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

HELENA LINDBERG

Arne Jonsson

(Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete)

Beställningsadress:

Norstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm

Telefon 08-598 191 90, www.fritzes.se