MSBFS 2009:6

föreskrifter om upphävande av Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2001:2) om brandfarliga gaser och vätskor i husvagnar, husbilar, manskapsvagnar m.m.

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2009:6

Utkom från trycket

den 30 mars 2009

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om upphävande av Sprängämnes-

inspektionens föreskrifter (SÄIFS 2001:2) om

brandfarliga gaser och vätskor i husvagnar, husbilar,

manskapsvagnar m.m.;

beslutade den 23 mars 2009.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver med stöd av 41 §

förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor samt 7 och 9 §§

förordningen (2005:894) om teknisk kontroll att Sprängämnesinspektionens

föreskrifter (SÄIFS 2001:2) om brandfarliga gaser och vätskor i husvagnar,

husbilar, manskapsvagnar m.m. ska upphöra att gälla den 29 april 2009.

______________

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps vägnar

HELENA LINDBERG

Torkel

Schlegel

(Rättsenheten)

2

Beställningsadress:

Norstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm

Telefon 08-690 91 90, www.fritzes.se