MSBFS 2012:3

räddningsverks föreskrifter (2006:11) om förpackning och märkning av explosiva varor

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2012:3

Utkom från trycket

den 3 juli 2012

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om upphävande av Statens

räddningsverks föreskrifter ( 2006:11 ) om

förpackning och märkning av explosiva varor;

beslutade den 26 juni 2012.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver med stöd av 25 §

förordningen (2010:1075)1 om brandfarliga och explosiva varor att Statens

räddningsverks föreskrifter (2006:11) om förpackning och märkning av

explosiva varor ska upphöra att gälla den 1 september 2012.

______________

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

NILS SVARTZ

Lorens van Dam

(Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete)

1 Förordningen senast ändrad (2010:1160)

MSBFS

2012:3

2

Beställningsadress:

Norstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm

Telefon 08-598 191 90,

www.fritzes.se