MSBFS 2014:4

uppfyller kraven enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter för rök- och kemdykning.

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2014:4

Utkom från trycket

den 18 september 2014

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om behörighetskrav för antagning till

utbildning i skydd mot olyckor;

beslutade den 9 september 2014.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med

stöd av 2 § tredje stycket förordningen (2003:477)1

om utbildning i skydd

mot olyckor.

Inledande bestämmelse

1 § I denna författning anges de behörighetskrav som ska gälla för

antagning till utbildning som Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap bedriver enligt 1 § första stycket förordningen om utbildning i

skydd mot olyckor.

Utbildning i säkerhets- och räddningsarbete

2 § Behörig att antas till utbildning som leder fram till examen i

säkerhets- och räddningsarbete är den som

1. a) har examen från ett högskoleförberedande program från

gymnasieskolan,

b) har examen från yrkesprogram från gymnasieskolan samt har lägst

betyget E i gymnasiekurserna Svenska 2 eller Svenska som

andraspråk 2 och Samhällskunskap 1a1 och 1a2 eller 1b, eller

c) har förvärvat kunskaper som motsvarar a) eller b) på annat sätt,

2. har körkort med behörighet B,

3. är simkunnig, och

4. uppfyller kraven enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter för rök- och

kemdykning.

1 Förordningen senast ändrad 2011:581

MSBFS

2014:4

2

Utbildning till skorstensfejare

3 § Behörig att antas till utbildning som leder fram till examen som

skorstensfejare är den som

1. har examen från ett högskoleförberedande program från

gymnasieskolan,

2. har examen från yrkesprogram från gymnasieskolan, samt har lägst

betyget E i gymnasiekurserna Svenska 2 eller Svenska som

andraspråk 2 och Samhällskunskap 1a1 och 1a2 eller 1b, eller

3. har förvärvat kunskaper som motsvarar 1 eller 2 på annat sätt.

Utbildning till skorstensfejartekniker

4 § Behörig att antas till utbildning som leder fram till examen som

skorstensfejartekniker är den som

1. har examen som skorstensfejare eller motsvarande examen enligt äldre

bestämmelser, eller har genomgått utbildning i annat land som bedöms

ge motsvarande kunskaper,

2. har lägst betyget E i gymnasiekurserna Svenska 2 eller Svenska som

andraspråk 2, Matematik 1a, 1b eller 1c och Samhällskunskap 1a1 och

1a2 eller Samhällskunskap 1b eller har förvärvat motsvarande

kunskaper på annat sätt, och

3. har praktisk erfarenhet från verksamhet enligt 3 kap. 4 § lagen

(2003:778) om skydd mot olyckor eller motsvarande verksamhet enligt

äldre bestämmelser under sammanlagt tre år, varav minst ett år efter

avlagd examen som skorstensfejare eller annan utbildning som avses i

1.

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer

5 § Behörig att antas till påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för

brandingenjörer är den som har genomgått hela och avslutade kurser om

minst 180 högskolepoäng av de 210 högskolepoäng som krävs för

brandingenjörsexamen.

__________

1. Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2014, då Statens

räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2008:5) om behörighetskrav för

antagning till utbildning enligt förordningen (2003:477) om utbildning i

skydd mot olyckor ska upphöra att gälla.

2. Sökande som uppfyller kraven på behörighet enligt de äldre

bestämmelserna ska fortsatt anses ha motsvarande behörighet till

utbildningarna enligt 2-4 §§ i denna författning.

MSBFS

2014:4

3

3. Reglerna om behörighet i 5 § Statens räddningsverks föreskrifter

(SRVFS 2008:5) om behörighetskrav för antagning till utbildning enligt

förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor ska

tillämpas i stället för motsvarande regler enligt denna författning fram

till utgången av januari 2015.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

NILS SVARTZ

Lise-Lott

Eriksson

(Avdelningen för utveckling av beredskap)

MSBFS

2014:4

4

Beställningsadress:

Norstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm

Telefon 08-598 191 90, www.fritzes.se