MSBFS 2020:11

räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10) och allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2004:4)

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om upphävande av Statens

räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse

för brandskyddet (SRVFS 2003:10) och allmänna råd

och kommentarer om skriftlig redogörelse för

brandskyddet (SRVFS 2004:4);

beslutade den 1 december 2020.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver med stöd av 2

kap. 1 och 2 §§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att Statens

räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet

(SRVFS 2003:10) och Statens räddningsverks allmänna råd och

kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2004:4)

ska upphöra att gälla den 1 januari 2021.

______________

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

DAN ELIASSON

Per Karlsson

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

Beställningsadress:

Norstedts Juridik, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90

E-post: kundservice@nj.se

Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

Beställningsnummer: 19120-11

Utgivare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2020:11

Utkom från trycket

den 11 december 2020