MYHFS 2016:3

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om nivåplacering av kvalifikationer i den svenska referensramen

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter

om ansökan om nivåplacering av kvalifikationer i

den svenska referensramen;

beslutade den 5 februari 2016.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver följande med stöd av 12 § andra

stycket förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livs-

långt lärande.

1 §

På Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats för referensramen,

SeQF, finns anvisningar om ansökningsförfarandet samt länk till inlogg-

ningsportal där webbformulär för ansökan registreras. Ansökan ska innehålla

de uppgifter som efterfrågas i anvisningarna om ansökningsförfarandet.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2016.

Thomas Persson

Generaldirektör

Johan Blom

Avdelningschef

MYHFS 2016:3

Utkom från trycket

den 12 februari 2016

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016