MYHFS 2018:2

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om kurser i kommunal vuxenutbildning för krav på särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om

kurser i kommunal vuxenutbildning för krav på

särskilda kunskaper för utbildning inom

yrkeshögskolan;

beslutade den 23 januari 2018.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver med stöd av 2 kap. 19 § i för-

ordningen (2011:1108) om vuxenutbildning följande.

1 §

Bestämmelser om rätten att delta i utbildning på gymnasial nivå för en

vuxen som har grundläggande behörighet till utbildning inom yrkeshögskolan

framgår av 20 kap. 19 b § skollagen (2010:800).

2 §

Kurserna i bilagan omfattas av rätten att delta i kommunal vuxenutbild-

ning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda kunskaper för

utbildning inom yrkeshögskolan.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2018.

THOMAS PERSSON

Maria Spennare

MYHFS 2018:2

Utkom från trycket

den 2 februari 2018

2

MYHFS 2018:2

Bilaga

Kurser

Bygg och anläggning 1(BYGBYG01)

Bygg och anläggning 2 (BYGBYG02)

CAD 1 (CADCAD01)

Datorteknik 1a (DAODAT01a)

Datorteknik 1b (DAODAT01b)

Elektromekanik (ELRELK0)

Elinstallationer (INSELI0)

Elkraftteknik (ELRELF0)

Ellära 1 (ELLELL01)

Energiteknik 1 (ENEENE01)

Engelska 5 (ENGENG05)

Engelska 6 (ENGENG06)

Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0)

Fysik 1a (FYSFYS01a)

Hälsopedagogik (HALHAL0)

Industritekniska processer 1 (INUINU01)

Kemi 1 (KEMKEM01)

Konstruktion 1 (KOTKOS01)

Logistik 1 (INKLOG01)

Logistik 2 (INKLOG02)

Matematik 1a (MATMAT01a)

Matematik 1b (MATMAT01b)

Matematik 1c (MATMAT01c)

Matematik 2a (MATMAT02a)

Matematik 2b (MATMAT02b)

Matematik 2c (MATMAT02c)

Medicin 1 (MEDMED01)

Mekatronik 1 (MEKMEK01)

Naturkunskap 1a1 (NAKNAK01a1)

Naturkunskap 1a2 (NAKNAK01a2)

Naturkunskap 1b (NAKNAK01b)

Naturkunskap 2 (NAKNAK02)

Praktisk ellära (ELLPRA0)

Produktionskunskap 1 (PRDPRO01)

Programmering 1 (PRRPRR01)

Psykiatri 1 (PSYPSY01)

Psykologi 1 (PSKPSY01)

Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1)

Samhällskunskap 1a2 (SAMSAM01a2)

Samhällskunskap 1b (SAMSAM01b)

Specialpedagogik 1 (SPCSPE01)

Svenska 1 (SVESVE01)

Svenska 2 (SVESVE02)

Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01)

Svenska som andraspråk 2 (SVASVA02)

Teknik 1 (TEKTEK01)

3

MYHFS 2018:2

Vård- och omsorgsarbete 1 (VÅRVÅR01)

Vård- och omsorgsarbete 2 (VÅRVÅR02)

Norstedts Juridik

Elanders Sverige AB, 2018