MYHFS 2019:6

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av myndighetens beslut om föreskrifter (2012:1) om Europass tillägg till examensbevis för utbildningar som ingår i yrkeshögskolan

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter

om upphävande av myndighetens beslut om

föreskrifter ( 2012:1 ) om Europass tillägg till

examensbevis för utbildningar som ingår i

yrkeshögskolan;

beslutade den 2 oktober 2019.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver följande med stöd av 2 kap. 17 §

förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan, att myndighetens föreskrifter

(2012:1) om Europass tillägg till examensbevis för utbildningar som ingår i

yrkeshögskolan ska upphöra att gälla den 31 december 2019.

CHRISTER BERGQVIST

Axel Adelswärd

MYHFS 2019:6

Utkom från trycket

den 14 oktober 2019

Elanders Sverige AB, 2019