NFS 2018:2

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter om

ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd

(NFS 2002:18) om jakt och statens vilt;

beslutade den 14 juni 2018

Med stöd av 12 och 15 §§jaktförordningen (1987:905) föreskriver Naturvårds-

verket att 23–30 och 31 a §§ med tillhörande allmänna råd ska upphöra att gälla.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2018.

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Gunilla Ewing Skotnicka

(Naturavdelningen)

NFS 2018:2

Utkom från trycket

den 25 juni 2018