NFS 2019:6

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter

om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna

råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt;

beslutade den 10 oktober 2019.

Med stöd av 38 § jaktförordning (1987:905) föreskriver Naturvårdsverket att 36

och 40–42 §§ med tillhörande allmänna råd ska upphöra att gälla vid utgången

av november 2019.

BJÖRN RISINGER

Gunilla Ewing Skotnicka

(Naturavdelningen)

NFS 2019:6

Utkom från trycket

den 18 oktober 2019