NFS 2020:1

av Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (till 7 kap. 21, 22 och 25 §§ miljöbalken)

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2020:1

Utkom från trycket

den 27 januari 2020

Upphävande

av Naturvårdsverkets allmänna råd om

vattenskyddsområden (till 7 kap. 21, 22 och 25 §§

miljöbalken );

beslutat den 16 januari 2020

Naturvårdsverket upphäver Naturvårdsverkets allmänna råd om

vattenskyddsområden (till 7 kap.21, 22 och 25 §§miljöbalken) (NFS 2003:16).

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Gunilla Skotnicka Ewing

(Naturavdelningen)